Plataformes i Frameworks

Cloud

Descripció de les plataformes de cloud públic i privat disponibles

LowCode

Outsystems, Appian, PowerPlatform

Servei d'Integració Contínua

Solució que habilita el cicle de vida del programari des de la construcció a l'entrega

GICAR

Plataforma de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos

Gestió tècnica de dades

Descripció de la Gestió Tècnica de Dades i Catàleg Tècnic de Dades de referència

RPA

Infraestructura i el suport funcional i tècnic pel desenvolupament i implantació de processos robotitzats

Framework Canigó

Descripció del Framework de desenvolupament corporatiu JEE de la Generalitat de Catalunya