Servei de Gestió del Document Electrònic

Què és el Servei de Gestió del Document Electrònic (SGDE)

Plataforma, funcionalitats i ús del servei

Documentació

Documentació comú, manuals i formularis específics per cada plataforma

Formularis electrònics

Descripció del servei d'eFormularis

Formularis HTML5 a eFormularis

Formularis HTML5 a eFormularis