Interoperabilitat: EventHub (Kafka)

Què és Eventhub

Descripció de la plataforma Eventhub

Arquitectura

Arquitectura d'Eventhub

Serveis

Components d’Eventhub

Suport

Suport d'Eventhub

Documentació

Documentació i enllaços d'interès

Exemples

Exemples de Kafka i Confluent Platform