Servei d'Integració Contínua

Què és el Servei d'Integració Contínua

Conceptes, motivació, modalitats d’integració i serveis que es proporcionen

Serveis

Informació dels diferents serveis que ofereix el SIC: custòdia de codi font i control de versions amb Git, integració contínua amb Jenkins, distribució d'artefactes a CPD mitjançant el servei de binaris i l'autoservei d'usuaris

Guies

Guies disponibles i HOWTOs d'utilitat

Canals de suport

Com obtenir suport per part de l'equip del SIC

FAQ

Preguntes freqüents sobre els serveis del SIC