Framework Canigó

Framework Canigó

Descripció del Framework de desenvolupament corporatiu JEE de la Generalitat de Catalunya

Documentació per versions

Documentació del Framework per versions

Documentació per llibreries

Documentació del Framework per llibreries

Binaris Canigó

Descàrrega de les diferents versions de Canigó, entorn de treball, plugin d'eclipse...

Entorn de desenvolupament

Entorn de desenvolupament Canigó

Roadmap

Roadmap previst per a la evolució del Framework Canigó

Roadmap CS Canigó

Roadmap del CS Canigó: Canigó i SIC

Miscel·lània

Miscel·lània

Monitorització d'aplicacions

Opcions que existeixen a l'actualitat per la monitorització d'aplicacions Canigó

Canals de suport

Com obtenir suport per part de l'equip de Canigó