Arquitectura CTTI

 • BLOG. SD-WAN (28-11-2018)

  Fonaments de les SD-WAN per dummies

 • Suport Cloud. Millores en el procés actualització imatges Docker (22-11-2018)

  Dintre del procés de millora continua dels processos de l'Oficina de Suport Cloud, s'han afegit al cicle de manteniment d'imatges Docker eines que permeten automatitzar i millorar el procés. Aquesta millora permet una actualització més freqüent de les imatges certificades i una reducció de les vulnerabilitats presents a aquestes. Aprofitant la incorporació d'aquesta millora s'han actualitzat totes les imatges certificades i s'ha creat noves versions d'algunes d'elles per una millor alineació amb el full de ruta del programari

 • Revisió dels Principis d'Arquitectura dels Sistemes d'Informació (15-11-2018)

  Des d'Arquitectura CTTI s'ha realitzat una revisió dels principis. Recordar que aquests principis corresponen a les directrius a seguir en la construcció de sistemes d'informació, i per tant, són els que es revisen per part de la Unitat d’Arquitectura en el moment de validar un DA (Document d'Arquitectura)

 • Canigó. Monitorització d'aplicacions (26-10-2018)

  Opcions que existeixen a l'actualitat per la monitorització d'aplicacions Canigó

 • BLOG. Serverless Computing o FaaS (27-09-2018)

  Com a evolució dels serveis oferts al nuvol, apareix un nou concepte anomenat FaaS (Function as a service) o Serverless Computing (Informàtica sense Servidor) que proporciona una plataforma que permet als clients desenvolupar, executar i gestionar les funcionalitats de l'aplicació sense la complexitat de construir i mantenir la infraestructura associada al desenvolupament i llançament d'una aplicació.

 • Connectors de Canigó amb serveis corporatius (26-09-2018)

  Fem un recordatori de l'objectiu dels connectors que proporciona Canigó i el seu manteniment/suport associat

 • Publicació versió 3.2.6 Canigó (26-09-2018)

  S'ha publicat una nova versió de Canigó la qual incorpora un nou mòdul per a connexions amb bases de dades MongoDB, a més d'afegir suport a PostgreSQL en el mòdul de persistència ja existent

 • Canigó. Transmissió de binaris en REST APIs (10-08-2018)

  En aquest article expliquem diferents opcions per transmissió de dades binàries en REST APIs, recomanacions i millors pràctiques.

 • BLOG. DevOps (23-07-2018)

  DevOps és un moviment que aplica pràctiques reconegudes i exitoses de la industria als sistemes d'informació. Arquitectura CTTI està introduint pràctiques bàsiques de DevOps, com són els desplegaments automàtics i l’aprovisionament d’infraestructures mitjançant codi.

 • SIC. Generació de llocs web estàtics amb Hugo (28-06-2018)

  En aquest article s'explica el funcionament d'una web generada amb Hugo i el procediment d'integració al SIC

Més notícies RSS

Roadmap de les solucions

Roadmap

Destacats