Arquitectura CTTI

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Abril21 (21-04-2021)

  S'ha actualitzat el Catàleg Tècnic de Dades per incorporar més entitats dins del grup d'obligat compliment i actualitzar algunes entitats ja publicades.

 • SIC. Procés d'esborrat de binaris (08-04-2021)

  A partir del 21/04/2021 s'executa periòdicament un procés d'esborrat de binaris

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Q2 (31-03-2021)

  S'ha actualitzat el Catàleg Tècnic de Dades per incorporar més entitats dins del grup d'obligat compliment i actualitzar algunes entitats ja publicades.

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Q1 (10-03-2021)

  S'ha actualitzat el Catàleg Tècnic de Dades per incorporar l'entitat Nivells poblacionals dins del grup d'obligat compliment, actualitzar el conjunt de valors de l'entitat Secretaries i canviar el nom de dues entitats ja publicades.

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades (22-02-2021)

  Fruit del procés de col·laboració que es va encetar fa uns mesos des del CTTI amb l'Àrea per al Govern de les Dades de la Direcció General d'Administració Digital (DGAD), responsable d'impulsar, coordinar i desenvolupar el sistema de governança per gestionar les dades de l'Administració de la Generalitat, el nombre de dades de referència disponibles al Catàleg Tècnic de Dades de Referència va creixent mes a mes.

 • SIC. Recordatori de baixa del SVN (30-09-2020)

  Us recordem que a partir del 15/10/2020 el SVN del SIC es donarà de baixa definitivament

 • Canigó. Actualització plugin Eclipse 1.7.10 (15-09-2020)

  S'ha publicat una nova versió del plugin de l'Eclipse de Canigó per a generar projectes amb Canigó 3.4.5

 • Canigó. Revisió regles SonarQube mòduls integració (09-09-2020)

  S'han revisat i resolt els problemes detectats per SonarQube als mòduls integració de Canigó

 • SIC. Actualització de versió Gitlab (28-07-2020)

  Durant el mes de Juliol s'ha dut a terme l'actualització del Servei de Custodia de Codi (Gitlab)

 • SIC. Actualització de versió Jenkins (28-07-2020)

  Durant el mes de Juliol s'ha dut a terme l'actualització del Servei d'Integració Continua (Jenkins)

Més notícies RSS

Roadmap de les solucions

Roadmap

Destacats