Arquitectura CTTI

 • Principis d'Arquitectura de Sistemes d'Informació (15-11-2018)

  Recomanacions a seguir en la construcció de sistemes d'informació a la Generalitat de Catalunya

 • Canigó. Monitorització d'aplicacions (26-10-2018)

  Opcions que existeixen a l'actualitat per la monitorització d'aplicacions Canigó

 • BLOG. Serverless Computing o FaaS (27-09-2018)

  Com a evolució dels serveis oferts al nuvol, apareix un nou concepte anomenat FaaS (Function as a service) o Serverless Computing (Informàtica sense Servidor) que proporciona una plataforma que permet als clients desenvolupar, executar i gestionar les funcionalitats de l'aplicació sense la complexitat de construir i mantenir la infraestructura associada al desenvolupament i llançament d'una aplicació.

 • Connectors de Canigó amb serveis corporatius (26-09-2018)

  Fem un recordatori de l'objectiu dels connectors que proporciona Canigó i el seu manteniment/suport associat

 • Publicació versió 3.2.6 Canigó (26-09-2018)

  S'ha publicat una nova versió de Canigó la qual incorpora un nou mòdul per a connexions amb bases de dades MongoDB, a més d'afegir suport a PostgreSQL en el mòdul de persistència ja existent

 • Canigó. Transmissió de binaris en REST APIs (10-08-2018)

  En aquest article expliquem diferents opcions per transmissió de dades binàries en REST APIs, recomanacions i millors pràctiques.

 • BLOG. DevOps (23-07-2018)

  DevOps és un moviment que aplica pràctiques reconegudes i exitoses de la industria als sistemes d'informació. Arquitectura CTTI està introduint pràctiques bàsiques de DevOps, com són els desplegaments automàtics i l’aprovisionament d’infraestructures mitjançant codi.

 • SIC. Generació de llocs web estàtics amb Hugo (28-06-2018)

  En aquest article s'explica el funcionament d'una web generada amb Hugo i el procediment d'integració al SIC

 • eFormularis. Serveis Invocació REST API (30-04-2018)

  En el projecte d'actualització tecnològica que s'està duent a terme a la plataforma d'eFormularis, s'introdueix una novetat que és la publicació d'una REST API per l'accés als Serveis d'Invocació de Formularis PDF

 • SIC. Jobs pipeline: Estat de l'art (27-04-2018)

  Fa gairebé un any que es van implantar els jobs de tipus pipeline al SIC. En aquest article s'analitza l'estat actual d'aquests tipus de jobs i s'expliquen els futurs canvis que experimentaran aquesta modalitat de jobs

Més notícies RSS

Roadmap de les solucions

Roadmap

Destacats

 • Publicació nova versió del full de ruta del programari Aquest mes d'Octubre ha estat publicada una nova versió del full de ruta del programari estandarditzat pel CTTI. Com a novetat, en aquesta nova versió s'especifiquen les versions suportades a cada CPD/Container Cloud, i al SIC per l'automatització en la construcció i desplegament
 • SGDE. Actualització tecnològica del STD Durant el primer trimestre del 2019 està previst realitzar una actualització tecnològica del servei STD. Els diferents integradors rebran les comunicacions pertinents per ser informats de les dates més rellevants
 • GICAR. Modalitats integració Donat l'augment de possibles modalitats d'integració d'autenticació amb GICAR, des de l'equip de GICAR es detalla quan es recomana cadascuna d'elles depenent de la tipologia d'aplicació i el CPD/Cloud destí
 • Publicació versió 2.0.3 de l'Entorn de Desenvolupament de Canigó Es realitzen millores en el procés de construcció de la VM per tal d'aïllar-lo d'alguns recursos externs importats ara dins el propi repositori de l'entorn de desenvolupament.