Arquitectura CTTI

 • BLOG. SD-WAN (28-11-2018)

  Fonaments de les SD-WAN per dummies

 • Suport Cloud. Millores en el procés actualització imatges Docker (22-11-2018)

  Dintre del procés de millora continua dels processos de l'Oficina de Suport Cloud, s'han afegit al cicle de manteniment d'imatges Docker eines que permeten automatitzar i millorar el procés. Aquesta millora permet una actualització més freqüent de les imatges certificades i una reducció de les vulnerabilitats presents a aquestes. Aprofitant la incorporació d'aquesta millora s'han actualitzat totes les imatges certificades i s'ha creat noves versions d'algunes d'elles per una millor alineació amb el full de ruta del programari

 • Revisió dels Principis d'Arquitectura dels Sistemes d'Informació (15-11-2018)

  Des d'Arquitectura CTTI s'ha realitzat una revisió dels principis. Recordar que aquests principis corresponen a les directrius a seguir en la construcció de sistemes d'informació, i per tant, són els que es revisen per part de la Unitat d’Arquitectura en el moment de validar un DA (Document d'Arquitectura)

 • Canigó. Monitorització d'aplicacions (26-10-2018)

  Opcions que existeixen a l'actualitat per la monitorització d'aplicacions Canigó

 • BLOG. Serverless Computing o FaaS (27-09-2018)

  Com a evolució dels serveis oferts al nuvol, apareix un nou concepte anomenat FaaS (Function as a service) o Serverless Computing (Informàtica sense Servidor) que proporciona una plataforma que permet als clients desenvolupar, executar i gestionar les funcionalitats de l'aplicació sense la complexitat de construir i mantenir la infraestructura associada al desenvolupament i llançament d'una aplicació.

 • Connectors de Canigó amb serveis corporatius (26-09-2018)

  Fem un recordatori de l'objectiu dels connectors que proporciona Canigó i el seu manteniment/suport associat

 • Publicació versió 3.2.6 Canigó (26-09-2018)

  S'ha publicat una nova versió de Canigó la qual incorpora un nou mòdul per a connexions amb bases de dades MongoDB, a més d'afegir suport a PostgreSQL en el mòdul de persistència ja existent

 • Canigó. Transmissió de binaris en REST APIs (10-08-2018)

  En aquest article expliquem diferents opcions per transmissió de dades binàries en REST APIs, recomanacions i millors pràctiques.

 • BLOG. DevOps (23-07-2018)

  DevOps és un moviment que aplica pràctiques reconegudes i exitoses de la industria als sistemes d'informació. Arquitectura CTTI està introduint pràctiques bàsiques de DevOps, com són els desplegaments automàtics i l’aprovisionament d’infraestructures mitjançant codi.

 • SIC. Generació de llocs web estàtics amb Hugo (28-06-2018)

  En aquest article s'explica el funcionament d'una web generada amb Hugo i el procediment d'integració al SIC

Més notícies RSS

Roadmap de les solucions

Roadmap

Destacats

 • Publicació Canigó 3.2.7 S'ha publicat la versió 3.2.7 del framework Canigó amb alguns evolutius, millores i resolució d'incidències
 • Activació control restrictiu de codi en pujada de binaris A partir del dia 24/01/2019 s'activarà el mode restrictiu en la validació que la pujada d'un nou binari vingui acompanyada de l'actualització de la versió del codi font del projecte. Només estaran exemptes les aplicacions que disposin d'una excepció aprovada en la custodia de codi.
 • Publicació versió 2.0.4 de l'Entorn de Desenvolupament de Canigó S'actualitza a l'entorn de desenvolupament la versió del plugin d'Eclipse per permetre generar configuracions per connectar amb bases de dades MongoDB i PostgreSQL
 • Publicació nova versió del full de ruta del programari Aquest mes d'Octubre ha estat publicada una nova versió del full de ruta del programari estandarditzat pel CTTI. Com a novetat, en aquesta nova versió s'especifiquen les versions suportades a cada CPD/Container Cloud, i al SIC per l'automatització en la construcció i desplegament