Arquitectura CTTI

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades (05-08-2019)

  El mes de Juliol ha estat publicada en el portal la nova secció de “Gestió Tècnica de Dades”. En aquesta nova secció hi trobareu informació relativa a l’abast i progrés del projecte engegat per CTTI en marc de la governança tècnica de les dades. A la secció s’hi aniran publicant periòdicament les descripcions de les Entitats de Dades de Referència que s’hagin validat així com el contingut de les mateixes, el Catàleg Tècnic de Dades.

 • Canigó. Introducció programació funcional (29-07-2019)

  Introducció al concepte de programació funcional

 • Canigó. Introducció programació reactiva (29-07-2019)

  Introducció al concepte de programació reactiva

 • SIC. Pilot de l'autoservei de jobs pipeline amb T-Systems i l'àmbit ATC (26-07-2019)

  Durant el mes de Juliol s'han dut a terme sessions amb el proveïdor T-Systems i l'àmbit ATC per tal d'abordar nous projectes pilot per a la construcció i desplegament d'aplicacions mitjançant l'autoservei de jobs pipeline

 • SIC. Actualització de versió Gitlab (19-07-2019)

  Durant els mesos de Maig i Juliol s'han dut a terme actualitzacions del Servei de Custodia de Codi (Gitlab)

 • SIC. Actualització de versió Jenkins (19-07-2019)

  Durant els mesos de Maig i Juliol s'han dut a terme actualitzacions del Servei d'Integració Continua (Jenkins)

 • SIC. Pilot de l'autoservei de jobs pipeline amb TICxCAT i IBM (19-07-2019)

  Durant el mes de Maig s'ha dut a terme un projecte pilot per a la construcció i desplegament d'aplicacions del proveÏdor TICxCAT i IBM mitjançant l'autoservei de jobs pipeline

 • STD. En servei nou entorn de Producció (30-05-2019)

  L'últim trimestre del 2018 es va iniciar un projecte d'actualització tecnològica del STD (Servei de Transformació de Documents), realitzant una rearquitectura per tal de millorar l'aïllament de les diferents funcionalitats que es proporcionen i la seva escalabilitat. En data 23/05/2019 s'ha posat en servei el nou entorn de Producció

 • SIC. Canvi de lots segons la nova contractació 2019 (15-05-2019)

  El dia 01/06/2019 es farà efectiva la nova configuració de lots de les aplicacions en base a la nova contractació de proveïdors del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

 • Entorn desenvolupament. Actualització entorn versió 3.0.0 (24-04-2019)

  Des de CS Canigó, amb l'objectiu de proporcionar la millor experiència, s'ha actualitzat el programari de l'entorn de desenvolupament amb les últimes versions estables del programari alineades amb Canigó 3.4

Més notícies RSS

Roadmap de les solucions

Roadmap

Destacats