Arquitectura CTTI

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Maig21 (26-05-2021)

  S'ha actualitzat el Catàleg Tècnic de Dades per incorporar més entitats dins del grup d'obligat compliment i actualitzar algunes entitats ja publicades.

 • SIC. Posada en servei Plataforma SIC 3.0 (20-05-2021)

  El dia 01/05/2021 s'ha posat en servei la nova Plataforma del Sistema d'Integració Contínua 3.0

 • Canigó. Adaptació connector Sarcat PICA (11-05-2021)

  S'ha adaptat el mòdul d'integració del connector Sarcat PICA arran les modificacions en els prefixos dels namespace de les respostes de la PICA

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Abril21 (21-04-2021)

  S'ha actualitzat el Catàleg Tècnic de Dades per incorporar més entitats dins del grup d'obligat compliment i actualitzar algunes entitats ja publicades.

 • SIC. Procés d'esborrat de binaris (08-04-2021)

  A partir del 21/04/2021 s'executa periòdicament un procés d'esborrat de binaris

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Q2 (31-03-2021)

  S'ha actualitzat el Catàleg Tècnic de Dades per incorporar més entitats dins del grup d'obligat compliment i actualitzar algunes entitats ja publicades.

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Q1 (10-03-2021)

  S'ha actualitzat el Catàleg Tècnic de Dades per incorporar l'entitat Nivells poblacionals dins del grup d'obligat compliment, actualitzar el conjunt de valors de l'entitat Secretaries i canviar el nom de dues entitats ja publicades.

 • Publicació Catàleg Tècnic de Dades (22-02-2021)

  Fruit del procés de col·laboració que es va encetar fa uns mesos des del CTTI amb l'Àrea per al Govern de les Dades de la Direcció General d'Administració Digital (DGAD), responsable d'impulsar, coordinar i desenvolupar el sistema de governança per gestionar les dades de l'Administració de la Generalitat, el nombre de dades de referència disponibles al Catàleg Tècnic de Dades de Referència va creixent mes a mes.

 • SIC. Recordatori de baixa del SVN (30-09-2020)

  Us recordem que a partir del 15/10/2020 el SVN del SIC es donarà de baixa definitivament

 • Canigó. Actualització plugin Eclipse 1.7.10 (15-09-2020)

  S'ha publicat una nova versió del plugin de l'Eclipse de Canigó per a generar projectes amb Canigó 3.4.5

Més notícies RSS

Roadmap de les solucions

Roadmap

Destacats