Arquitectura CTTI

 • SIC. Generació de llocs web estàtics amb Hugo (28-06-2018)

  En aquest article s'explica el funcionament d'una web generada amb Hugo i el procediment d'integració al SIC

 • SIC. Autoservei de jobs pipeline (16-05-2018)

  El passat mes de maig es va publicar un article sobre l'estat actual dels jobs pipeline al SIC. En aquest article s'exposa el funcionament del recentment creat autoservei de jobs pipeline

 • SIC 2.0. Estructura de permisos i autoservei d'usuaris (30-04-2018)

  Degut al gran nombre de consultes rebudes sobre el funcionament d'aquest autoservei, hem decidit publicar aquest article on describim amb més detall la seva operativa. (Editat el 30/04/2018 - nova estructura de grups en el sistema de permisos)

 • eFormularis. Serveis Invocació REST API (30-04-2018)

  En el projecte d'actualització tecnològica que s'està duent a terme a la plataforma d'eFormularis, s'introdueix una novetat que és la publicació d'una REST API per l'accés als Serveis d'Invocació de Formularis PDF

 • SIC. Jobs pipeline: Estat de l'art (27-04-2018)

  Fa gairebé un any que es van implantar els jobs de tipus pipeline al SIC. En aquest article s'analitza l'estat actual d'aquests tipus de jobs i s'expliquen els futurs canvis que experimentaran aquesta modalitat de jobs

 • Canigó. Configuració multi-entorn en SPAs (04-04-2018)

  Amb la separació de frontend i backend que es recomana aplicar com a patró d'arquitectura en aplicacions Canigó, i per tal d'acomplir els requeriments d'una única construcció no depenent de l'entorn que s'imposa des del SIC, cal donar una solució de configuració multi-entorn per la part de frontend

 • SIC. Canvi del sistema de permisos al SIC (23-03-2018)

  Durant el mes d'abril, es modificarà el sistema de permisos del SIC per tal de simplificar l'operativa de l'Autoservei. L'anterior model de seguretat quedarà obsolet i s'aplicarà el model de seguretat 2018.

 • SIC. Branca Master al Git del SIC (05-03-2018)

  Arrel les consultes rebudes les darreres setmanes, creiem convenient publicar aquest article on s'explica els usos de les branques al SIC.

 • Canigó. Jocs de proves API REST (14-02-2018)

  Des de Canigó 3.2 es dona suport a la implementació d'APIs REST. Poder generar un joc de proves automatitzat a partir del contracte de l'API REST és possible gràcies a eines com SOAP UI

 • Oficina Tècnica de Canigó i Suport Cloud. Balanç 2017 (10-01-2018)

  Evolució dels serveis de l'Oficina Tècnica de Canigó i Suport Cloud a l'any 2017

Més notícies RSS

Roadmap de les solucions

Roadmap

Destacats

 • Cloud. Registre Docker privat corporatiu Des de Suport Cloud s'ha habilitat un registre Docker privat corporatiu integrat amb el SIC (Servei d'Integració Continua)
 • SIC. Actualització anual dels productes del SIC S'està treballant en l'actualització tecnològica planificada de forma anual de la plataforma. En concret, durant el mes de setembre s'actualitzarà la plataforma de d'integració contínua Jenkins a la versió 2.121.1 i la versió de GitLab a la versió 10.8.4.
 • SGDE. Nou servei Formularis HTML5 Gràcies a la incorporació d'AEM (Adobe Experience Manager) com a producte base del servei, es posa a disposició de les aplicacions la possibilitat d'utilitzar formularis HTML5 adaptatius (Adaptive Forms)
 • Publicació Canigó 3.2.5 S'ha publicat la versió 3.2.5 del framework Canigó amb alguns evolutius, millores i resolució d'incidències