Centres de Suport

Oficina Tècnica de Canigó

Contacte amb l'Oficina Tècnica de Canigó

Centre de Suport Cloud

Suport al desenvolupament i desplegament d'aplicacions Cloud Públic i Privat basades en contenidors (Docker) i serveis (xPaaS/buildpacks, DBaaS, ...)

Oficina Tècnica de GICAR

Contacte amb l'Oficina Tècnica de GICAR

Oficina Tècnica de SGDE

Contacte amb l'Oficina Tècnica de SGDE

Oficina Tècnica de RPA

Contacte amb l'Oficina Tècnica de la Plataforma Corporativa de RPA

Oficina Tècnica API Manager Corporatiu

Contacte amb l'Oficina Tècnica del servei d'API Manager Corporatiu

Subscripcions al butlletí de Comunicacions Arquitectura

Gestió de la subscripció al butlletí per part d'un usuari