Descripció del servei

Informació general del servei GICAR

Guia d'integració amb GICAR

Com integrar l'autenticació de les aplicacions amb GICAR

Webservice

Com integrar-se amb el Webservice de GICAR