Oficina Tècnica de RPA

Darrera actualització: 25-03-2022

Totes les incidències i peticions de suport i desplegaments, s’hauran de gestionar mitjançant el Portal d’Autoservei.

En cas que el servei Remedy no es trobi disponible, es podrà optar per obrir una petició via bústia SAU: sau.tic@gencat.cat

El detall complet sobre l’obertura de peticions a l’Oficina Tècnica es troba disponible a Canals de Suport de la Plataforma Corporativa de RPA