Oficina Tècnica de SGDE

Darrera actualització: 27-05-2021

Totes les incidències i peticions de suport i desplegaments, s’hauran de gestionar mitjançant el Portal d’Autoservei.

A continuació, es descriu el procediment a seguir per a obrir noves peticions dirigides al servei de FRAMEWORK EFORMULARIS a Remedy.

  • Incidències: Caldrà seleccionar la categoria “Avaria o mal funcionament → Incidència en aplicacions” i prémer el botó “Sol·licitar ara”.

  • Peticions de suport i desplegaments: Caldrà seleccionar la categoria: “Necessito demanar → Suport funcional” i prémer el botó “Sol·licitar ara”.

S’aconsella adjuntar qualsevol document que pugui ser útil per a la resolució de la incidència o suport.

En cas que el servei Remedy no es trobi disponible, es podrà optar per obrir una petició via bústia SAU: sau.tic@pautic.gencat.cat.

Per tal que aquesta petició pugui ser atesa pel personal del SAU, cal indicar la mateixa informació que s’indicaria a la petició Remedy:

  • Assumpte: Descripció breu de la incidència o suport
  • Nom de l’aplicació: FRAMEWORK EFORMULARIS
  • Urgència: (Alta, Mitjana o Baixa)
  • Telèfon de contacte
  • Descripció detallada de la incidència o suport
  • Adjunts: Documents que puguin ser útils per a la resolució de la incidència o suport

Si teniu qualsevol dubte o problema, podeu contactar amb l’Oficina Tècnica de SGDE mitjançant el correu electrònic: sgde.ctti@gencat.cat.