Blog d'Arquitectura

Cloud Native

Natiu en núvol (de l’anglès “Cloud Native”) esdevé un patró d'arquitectura de programari per al desenvolupament d'aplicacions tot atenent a tres principis essencials: escalabilitat, elasticitat i agilitat.

28-01-2020

SD-WAN

Fonaments de les SD-WAN per dummies

28-11-2018

Serverless Computing o FaaS

Com a evolució dels serveis oferts al nuvol, apareix un nou concepte anomenat FaaS (Function as a service) o Serverless Computing (Informàtica sense Servidor) que proporciona una plataforma que permet als clients desenvolupar, executar i gestionar les funcionalitats de l'aplicació sense la complexitat de construir i mantenir la infraestructura associada al desenvolupament i llançament d'una aplicació.

27-09-2018

DevOps

DevOps és un moviment que aplica pràctiques reconegudes i exitoses de la industria als sistemes d'informació. Arquitectura CTTI està introduint pràctiques bàsiques de DevOps, com són els desplegaments automàtics i l’aprovisionament d’infraestructures mitjançant codi.

23-07-2018

Principis de Microserveis

Un cop acabada la transformació del maquinari i dels programaris que suporten les aplicacions, comencem a observar una certa tracció en les necessitats de posar al dia també les aplicacions. En la majoria de casos són plantejables la conversió de monòlits en aplicacions basades en microserveis. En aquest post, continuem la sèrie d'articles sobre els microserveis i presentem els principis que han de governar el disseny i la implementació de les aplicacions basades en microserveis.

16-12-2017

Hibridació de l'autenticació i de la gestió d'identitats amb Office365

Arquitectura implementada per a assolir la hibridació de la capa de gestió d'identitats i de control d'accés amb l'Office365 de la Generalitat

15-09-2017

Angular: Estat actual i evolució

Angular és un framework de JavaScript de codi obert, mantingut per Google, utilitzat per desenvolupar aplicacions web d'una única pàgina (SPA). Deriva d'AngularJs, un framework Javascript per a SPAs també mantingut per Google, però del que en conserva ben poques coses més enllà de la similitud del nom

01-09-2017

Google Cloud Next 17

Novetats Google Cloud Next 17

27-06-2017

Utilització preferent de versions LTS de programari

Les versions LTS (Long-Term Support) de programari lliure són les recomanades i a adoptar com a preferents seguint el criteri d'Arquitectura CTTI

05-06-2017

Sobre les SDN

Què és i el per què de SDN. Consideracions per dummies que trobem al respecte

01-04-2017
RSS