Blog d'Arquitectura

XR Experiences

L’ús de la realitat virtual, augmentada i mixta ens permet viure experiències (“XR Experiences”) amb tots els sentits i poder interactuar amb els elements virtuals i reals gràcies a l’ús de determinats dispositius.

22-06-2022

Windows Hello

L'autenticació és un punt crític, ja que a més de requerir seguretat també s’intenta garantir una bona experiència, degut a aquest motiu les solucions com Windows Hello han fet avançar aquesta tendència.

18-05-2022

Wi-Fi 6E: Visió General i evolució

Ja fa 35 anys que va aparèixer la primera versió de l'estàndard Wi-Fi, conegut com a IEEE 802.11. La necessitat de més velocitat i més dispositius connectats a la xarxa wifi ha esdevingut la darrera versió Wi-Fi 6E a 6 GHz i ja s'hi està treballant en la nova versió de Wi-Fi 7.

26-04-2022

Windows 11. Visió General

Windows sempre ha existit per ser un escenari per l'innovació mundial. Windows és més que un sistema operatiu, és on s'aprèn i es treballa per aconseguir resultats: una plataforma en la que hi confien més de mil milions de persones en l’actualitat.

23-03-2022

Metavers al Microsoft Teams

Microsoft actualment té una línia de treball per ampliar l’eina col·laborativa Teams al Metavers.

23-02-2022

Cloud Native

Natiu en núvol (de l’anglès “Cloud Native”) esdevé un patró d'arquitectura de programari per al desenvolupament d'aplicacions tot atenent a tres principis essencials: escalabilitat, elasticitat i agilitat.

28-01-2020

SD-WAN

Fonaments de les SD-WAN per dummies

28-11-2018

Serverless Computing o FaaS

Com a evolució dels serveis oferts al nuvol, apareix un nou concepte anomenat FaaS (Function as a service) o Serverless Computing (Informàtica sense Servidor) que proporciona una plataforma que permet als clients desenvolupar, executar i gestionar les funcionalitats de l'aplicació sense la complexitat de construir i mantenir la infraestructura associada al desenvolupament i llançament d'una aplicació.

27-09-2018

DevOps

DevOps és un moviment que aplica pràctiques reconegudes i exitoses de la industria als sistemes d'informació. Arquitectura CTTI està introduint pràctiques bàsiques de DevOps, com són els desplegaments automàtics i l’aprovisionament d’infraestructures mitjançant codi.

23-07-2018

Principis de Microserveis

Un cop acabada la transformació del maquinari i dels programaris que suporten les aplicacions, comencem a observar una certa tracció en les necessitats de posar al dia també les aplicacions. En la majoria de casos són plantejables la conversió de monòlits en aplicacions basades en microserveis. En aquest post, continuem la sèrie d'articles sobre els microserveis i presentem els principis que han de governar el disseny i la implementació de les aplicacions basades en microserveis.

16-12-2017
RSS