Blog d'Arquitectura

Principis de Microserveis

Un cop acabada la transformació del maquinari i dels programaris que suporten les aplicacions, comencem a observar una certa tracció en les necessitats de posar al dia també les aplicacions. En la majoria de casos són plantejables la conversió de monòlits en aplicacions basades en microserveis. En aquest post, continuem la sèrie d'articles sobre els microserveis i presentem els principis que han de governar el disseny i la implementació de les aplicacions basades en microserveis.

16-12-2017

Hibridació de l'autenticació i de la gestió d'identitats amb Office365

Arquitectura implementada per a assolir la hibridació de la capa de gestió d'identitats i de control d'accés amb l'Office365 de la Generalitat

15-09-2017

Angular: Estat actual i evolució

Angular és un framework de JavaScript de codi obert, mantingut per Google, utilitzat per desenvolupar aplicacions web d'una única pàgina (SPA). Deriva d'AngularJs, un framework Javascript per a SPAs també mantingut per Google, però del que en conserva ben poques coses més enllà de la similitud del nom

01-09-2017

Google Cloud Next 17

Novetats Google Cloud Next 17

27-06-2017

Utilització preferent de versions LTS de programari

Les versions LTS (Long-Term Support) de programari lliure són les recomanades i a adoptar com a preferents seguint el criteri d'Arquitectura CTTI

05-06-2017

Sobre les SDN

Què és i el per què de SDN. Consideracions per dummies que trobem al respecte

01-04-2017

Elasticsearch, open source en cloud públic amb orientació empresarial

L'accés a un Elasticsearch a cloud públic té una sèrie de consideracions de seguretat a tenir en compte

02-03-2017

Tecnologia darrera del Web d'Arquitectura

Us expliquem la tecnologia darrera la web d'arquitectura i com l'utilitzem de base per a part de la R&D que fem a la unitat

09-11-2016

Cloud-Ready

Aspectes a tenir en compte en la definició de l'arquitectura d'una aplicació per estar preparada per anar al Cloud

15-09-2016

(micro)serveis

Introducció al patró de disseny basat en microserveis i les implicacions que té a l'hora de pensar les aplicacions

04-08-2016
RSS