DaaS i Cloud PC

Darrera actualització: 27-02-2023

Introducció

De forma general, l’escriptori com a servei (DaaS), es refereix a un servei de virtualització d’escriptoris basat en núvol que permet als usuaris accedir al seu escriptori i aplicacions de forma segura des de qualsevol lloc, utilitzant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

Aquestes solucions de virtualització d’escriptoris gestionats, s’utilitzen per subministrar aplicacions SaaS segures, així com escriptoris virtuals basats en Windows que es lliuren a l‘entorn de treball.

Microsoft disposa de diversos serveis de virtualització d’escriptoris com poden ser: Windows Virtual Desktop (WVD) o Cloud PC (nom comercial: Windows 365).

Windows 365 també és un servei de virtualització d’escriptori basat en núvol, però és un nou producte. Tot i que WVD ofereix una experiència d’escriptori virtual totalment personalitzable i gestionada, Windows 365 és una solució més clau en mà que està dissenyada per ser més fàcil de configurar i gestionar.

En altres paraules, Windows 365 és una versió simplificada de Windows Virtual Desktop que pretén oferir una manera ràpida i senzilla de desplegar i gestionar escriptoris virtuals optimitzats, amb alta disponibilitat i escalables a les organitzacions. Està construït sobre la mateixa infraestructura que WVD i ofereix una experiència similar, però amb menys opcions de personalització i una interfície de gestió més senzilla i simplificada.

En Windows 365, cada escriptori al núvol, s’assigna a un usuari individual i és un dispositiu Windows dedicat que proporciona els avantatges de productivitat, seguretat i col·laboració de Microsoft 365 i que és accessible des del portal: https://windows365.microsoft.com. Actualment, aquest servei està disponible en dues edicions:

 • Business: És específic per al seu ús en empreses petites (fins 300 llocs) que volen equips al núvol llestos per utilitzar amb opcions d’administració senzilles.
 • Enterprise: És específic per empreses grans que desitgen llocs il·limitats al núvol. Inclou opcions per crear instancies de Windows 365 personalitzables, més opcions d’administració i integració completa amb Microsoft Endpoint Manager.

Addicionalment, Windows 365 es factura en un model de cost per usuari i mes, cosa que significa que l’organització no ha d’administrar la variabilitat dels costos de processament i emmagatzematge d’un model d’escriptoris allotjats tradicional com WVD.

Característiques i funcionalitats

Windows 365 és un servei relativament nou i del qual es pot destacar les següents funcionalitats i característiques:

 • Escriptori de Windows 10 i Windows 11: es proporciona un entorn d’escriptori Windows 10/11 completament funcional, amb Microsoft Office, el navegador Edge i altres aplicacions de productivitat.
 • Basat en núvol: és un servei que permet als usuaris que puguin accedir al seu escriptori des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.
 • Segur: ofereix funcions de seguretat avançades, com ara l’autenticació d’Azure Active Directory, el control d’accés basat en rols i el xifratge de dades en trànsit i en repòs.
 • Configuració de maquinari virtual: els usuaris poden triar el nombre de CPU virtuals, la quantitat de RAM i la capacitat d’emmagatzematge que necessiten pel seu entorn d’escriptori, proporcionant flexibilitat i escalabilitat.
 • Personalitzable: els usuaris poden personalitzar el seu entorn de Windows 365 amb les seves aplicacions, paràmetres i configuracions preferides.
 • Integració amb Microsoft 365: s’integra perfectament amb Microsoft 365, permetent que els usuaris accedeixin als seus fitxers, aplicacions i serveis directament des del seu escriptori virtual.
 • Emmagatzematge persistent: proporciona que les dades i els fitxers dels usuaris, estiguin disponibles per accedir-hi i modificar-los des de qualsevol dispositiu.
 • Alt rendiment: es disposa de capacitats d’informàtica d’alt rendiment, gràcies a l’ús de maquinari d’última generació i una infraestructura optimitzada.
 • Accés remot: accés remot als escriptoris de Windows 10, facilitant als usuaris treballar des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.
 • Suport multiusuari: s’admet múltiples usuaris, el que el fa ideal per a equips i organitzacions que necessiten compartir recursos i col·laborar en projectes.
 • Disponibilitat global: està disponible a moltes regions del món, cosa que fa que sigui accessible des de diferents geografies.
 • Suport: Microsoft ofereix assistència 24/7 per a Cloud PC, assegurant que qualsevol problema o pregunta es resolgui de manera ràpida i eficient.
 • Preus flexibles: Cloud PC ofereix opcions de preus flexibles basades en el nombre de CPU virtuals i la quantitat de memòria RAM necessària.

Principals avantatges e inconvenients

Els principals beneficis de Windows 365 (Cloud PC) són els següents:

 • Flexible i escalable: al ser un servei basat al núvol, permet augmentar o reduir fàcilment per garantir les necessitats empresarials canviants. Això facilita a les organitzacions subministrar i des aprovisionar ràpidament escriptoris virtuals segons calgui, sense necessitat de maquinari addicional.
 • Rentable: es un servei basat en subscripció, on les organitzacions poden evitar els costos inicials associats a la compra i el manteniment de maquinari local. A més, com que el servei està totalment gestionat per Microsoft, les organitzacions poden estalviar en costos en suport informàtic.
 • Seguretat millorada: s’allotja als centres de dades segurs de Microsoft, que estan dissenyats per oferir un alt nivell de seguretat i compliment. Les organitzacions poden beneficiar-se de l’experiència en seguretat de Microsoft i protegir les seves dades i aplicacions de les ciber amenaces.
 • Gestió fàcil: dissenyat per ser fàcil de configurar i gestionar, amb una interfície web senzilla que permet als administradors gestionar escriptoris virtuals i aplicacions des d’una única consola. Això permet estalviar temps i reduir la necessitat de suport informàtic.
 • Accés en qualsevol moment i des de qualsevol lloc: els usuaris poden accedir als seus escriptoris i aplicacions virtuals des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet permetent treballar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, cosa que pot millorar la productivitat i la col·laboració.
 • Major fiabilitat: s’allotja en infraestructura Azure de Microsoft, que proporciona una plataforma al núvol altament fiable i disponible. Els usuaris poden accedir als seus escriptoris i aplicacions virtuals en un temps d’activitat elevat i un temps d’inactivitat mínim.
 • Millor rendiment: utilitza la tecnologia de virtualització d’alt rendiment de Microsoft, que ofereix als usuaris una experiència d’escriptori virtual ràpida i sensible. Aquest fet, pot ser beneficiós per aplicacions que consumeixen molts recursos, com ara el modelatge 3D o l’edició de vídeo.
 • Compliment simplificat: està dissenyat per complir diversos requisits de compliment normatiu, com ara GDPR, HIPAA i SOC. Ajuda a les organitzacions a simplificar els seus esforços de compliment i reduir el risc d’incompliment.
 • Actualitzacions i pegats racionalitzats: proporciona actualitzacions i pegats automàtics pel sistema operatiu i les aplicacions, que poden estalviar temps i reduir el risc de vulnerabilitats de seguretat. Elimina la necessitat d’actualitzacions i pedaços manuals, que poden consumir molt de temps i propenses a tenir errors.
 • Gestió centralitzada: els administradors poden gestionar escriptoris virtuals i aplicacions des d’una ubicació central, facilitant la implementació de noves aplicacions, la resolució de problemes i el seguiment de l’ús. Ajuda a racionalitzar la gestió de TI i reduir la càrrega del personal de TI.

Les principals limitacions de Windows 365 (Cloud PC) són les següents:

 • Dependència d’Internet: al ser un servei basat en núvol, depèn en gran mesura d’una connexió a Internet. Si hi ha una interrupció al servei d’Internet o de xarxa, els usuaris poden experimentar problemes de rendiment o no poder accedir als seus escriptoris virtuals.
 • Model basat en subscripció: les organitzacions han de pagar una tarifa recurrent per utilitzar el servei. Tot i que pot ser rendible a la llarga, pot ser que no sigui factible per a organitzacions amb pressupostos limitats o aquelles que prefereixen ser propietaris del seu maquinari i programari.
 • Personalització limitada: en comparació amb altres solucions d’escriptori virtual, Cloud PC disposa d’opcions de personalització limitades. Podria ser un desavantatge per les organitzacions que requereixen un alt grau de flexibilitat o personalització.
 • Problemes de compatibilitat: algunes aplicacions o maquinari poden no ser totalment compatibles amb Cloud PC, la qual cosa pot limitar els tipus d’aplicacions o dispositius que es poden utilitzar amb el servei provocant que s’haguessin de requerir proves addicionals o treballs de configuració per garantir la compatibilitat.
 • Preocupacions de seguretat de dades: tot i que Cloud PC està allotjat als centres de dades segurs de Microsoft, algunes organitzacions poden preocupar-se sobre la seguretat i el compliment de les dades quan utilitzen un servei basat al núvol. Es poden requerir mesures de seguretat o monitorització addicionals per garantir que les dades estiguin degudament protegides.

Casos d’ús

En general, Windows 365 (Cloud PC) es pot utilitzar en diversos escenaris on es requereix un entorn d’escriptori virtual flexible, escalable i segur.

Windows 365 es pot utilitzar en diversos escenaris e indústries, com ara:

 • Treball remot: de manera flexible i segura els usuaris poden accedir als seus escriptoris i aplicacions virtuals des de qualsevol ubicació permetent que sigui especialment beneficiós pels escenaris de treball remot, on poden no tenir accés al maquinari o a la infraestructura local.
 • Porta el teu propi dispositiu (BYOD): les organitzacions poden implementar una política BYOD, on els usuaris hagin d’utilitzar els seus dispositius per accedir als seus escriptoris i aplicacions virtuals ajudant a reduir els costos de maquinari i programari alhora que ofereix un entorn de treball més flexible i mòbil.
 • Ús de telèfons intel·ligents com a ordinadors: la realitat és que cada cop és més factible substituir l’ordinador per un telèfon intel·ligent. Les funcions que permeten connectar un teclat i un ratolí al telèfon mitjançant Bluetooth mentre es visualitza simultàniament la pantalla a un monitor mitjançant el port USB o Lightning s’estan convertint en estàndard. Es pot accedir a Windows 365 mitjançant el navegador Edge. En un futur no gaire llunyà, l’experiència de l’usuari pot estar col·locant el telèfon en una estació d’acoblament sense fil, obrir Cloud PC i treballar.
 • Treballadors temporals: les organitzacions que contracten amb freqüència treballadors o contractistes temporals, Cloud PC els pot proporcionar una manera ràpida i senzilla de subministrar escriptoris virtuals sense necessitat de maquinari o infraestructura addicionals.
 • Aplicacions intensives en recursos: es especialment beneficiós per executar aplicacions que consumeixen molts recursos, com ara el modelatge 3D o l’edició de vídeo, on l’escriptori virtual es pot configurar amb maquinari d’alt rendiment per garantir un rendiment òptim.
 • Educació: les institucions educatives tindrien capacitat de proporcionar escriptoris i aplicacions virtuals als estudiants i al professorat ajudant a garantir que els estudiants tinguessin accés als recursos que necessiten per tenir èxit, independentment de la seva ubicació o dispositiu.
 • Centres de trucades: es pot gestionar un entorn d’escriptori virtual centralitzat pels agents del centre de trucades, on hi puguin accedir a les aplicacions i recursos necessaris des de qualsevol ubicació. D’aquesta manera s’ajuda a millorar l’eficiència i reduir els costos de maquinari i infraestructura.
 • Assistència sanitària: en l’àmbit sanitari es pot crear un entorn d’escriptori virtual segur i compatible pels diferents proveïdors de salut tot garantint que les dades dels pacients estiguin protegides i que els proveïdors tinguin accés als recursos que necessiten per oferir una atenció de qualitat.
 • Serveis financers: en l’àmbit financer també es poden gestionar entorns virtuals que garanteixin que les dades financeres sensibles estiguin protegides i que es compleixin els requisits de compliment.
 • Desenvolupament de programari: també es pot aprofitar pel desenvolupament de programari i oferir als desenvolupadors un entorn de desenvolupament virtual al qual es pot accedir des de qualsevol ubicació. Això pot ajudar a millorar la col·laboració i la productivitat alhora que redueix els costos de maquinari i infraestructura.
 • Recuperació de desastres: es podria proporcionar un entorn d’escriptori virtual segur i redundant al qual es pot accedir ràpidament en cas d’interrupció o desastre. Això pot ajudar a garantir la continuïtat del negoci i minimitzar el temps d’inactivitat.

Novetats

De cara a 2023 Microsoft ha introduït les següents millores:

 • La virtualització imbricada ara admet equips al núvol de 4vCPU.
 • L’aplicació de Windows 365 ara admet Windows 10.
 • A Microsoft Teams, ara es pot compartir finestres específiques des de l’escriptori de l’ordinador al núvol. Anteriorment, només podia compartir l’escriptori complet de l’equip al núvol. Des de windows365.microsoft.com, ara es pot obrir un ordinador al núvol en una aplicació d’Escriptori remot.
 • https://windows365.microsoft.com ha millorat la interfície perquè els usuaris finals proporcionin comentaris.
 • El suport per a les funcions RBAC personalitzades de Windows 365 ara està disponible de manera general.

Referències

https://www.citrix.com/blogs/2021/08/24/daas-vs-vdi-comparison/
https://www.dincloud.com/blog/10-benefits-of-desktop-as-a-service
https://www.getapp.es/blog/2257/vdi-vs-daas-que-es-diferencia#:~:text=Para%20los%20empleados%20que%20buscan,virtualmente%20en%20un%20servidor%20central
https://learn.microsoft.com/es-MX/windows-365/
https://learn.microsoft.com/es-MX/windows-365/overview
https://learn.microsoft.com/es-MX/windows-365/enterprise/
https://learn.microsoft.com/es-MX/windows-365/business/
https://learn.microsoft.com/es-es/office365/servicedescriptions/windows-365-service-description/windows-365-service-description
https://news.microsoft.com/es-xl/presentamos-una-nueva-era-de-computacion-personal-hibrida-windows-365-cloud-pc%E2%80%AF%E2%80%AF/
https://www.marketwatch.com/press-release/desktop-as-a-service-daas-market-2023-trend-analysis-competitive-outlook-of-top-industry-players-and-future-expansion-by-2028-2022-11-25
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/language-packs-known-issue?view=windows-10
https://www.mobile-mentor.com/insights/six-ways-to-leverage-microsoft-365-cloud-pc
https://www.citrix.com/solutions/vdi-and-daas/what-is-desktop-as-a-service-daas.html

Glossari

 • DaaS: Desktop as a Service.
 • SaaS: Software as a Service.
 • VDI: Virtual Desktop Infrastructure.
 • Cloud PC: PC al núvol, producte de Microsoft anomenat Windows 365.
 • WVD: Windows Virtual Desktop.
 • BYOD: Bring your Own Device.


###### **Unitat Arquitectura d'Entorn Digital de Treball**
###### **Direcció Arquitectura i Components Transversals**
comments powered by Disqus