Custòdia de codi font

GitLab és l'eina implantada al SIC per la custòdia de codi font

Integració contínua

Jenkins és l'eina implantada al SIC per la integració contínua

Servei de Binaris

Eina SIC per al lliurament d'artefactes a CPD/LldT

Autoservei d'usuaris

Autoservei d'usuaris mitjançant el Servei de Custòdia de Codi (Gitlab)

Autoservei de pipelines

L'Autoservei de pipelines permet als proveïdors d'aplicacions ser autònoms per a integrar al SIC les seves aplicacions.

Registre d'imatges

El Registre d'imatges del SIC proporciona un catàleg d'imatges per als proveïdors d'aplicacions i allotja les imatges de les aplicacions desplegades via SIC a diferents plataformes de contenidors.