SIC 3.0 i procés de transició

Nova Plataforma SIC 3.0 i procés de transició previst

Serveis (SIC 2.0)

Serveis que ofereix el SIC 2.0: custòdia de codi font i control de versions amb Git, integració contínua amb Jenkins, distribució d'artefactes a CPD mitjançant el servei de binaris i l'autoservei d'usuaris

Serveis (SIC 3.0)

Serveis que ofereix el SIC 3.0: custòdia de codi font i control de versions amb Git, integració contínua amb Jenkins, distribució d'artefactes a CPD mitjançant el servei de binaris i l'autoservei d'usuaris