Quin són els serveis del SIC i com fer-ne ús

Guia amb la informació més rellevant per a l'ús dels serveis que proporciona el SIC

Com preparar una aplicació per desplegar-la automàticament

Guia amb la informació més rellevant a tenir en compte per la integració al SIC del desplegament d'una aplicació

Com preparar productes i APIs per al desplegament a l'API Manager

Guia amb la informació més rellevant a tenir en compte per la integració al SIC del desplegament de productes i APIs a l'API Manager corporatiu

Com construir el fitxer ACA

Guia per a la preparació del fitxer ACA del projecte per a l’ús de l'Autoservei de Pipelines

HOWTOs

HOWTOs d'utilitat