SIC. Millores al desplegament API Manager corporatiu al SIC 3.0: nomenclatura i categories de cerca


04-05-2023
Darrera actualització: 04-05-2023

Introducció

El Servei d’Integració Contínua és un servei a disposició dels proveïdors d’aplicacions per a automatitzar el desplegament de les aplicacions.

L’API Manager Corporatiu és una plataforma en modalitat SaaS basada en la solució IBM API Connect 10 Reserved Instance. Aquest servei permet gestionar el cicle de vida de les APIS de manera senzilla i segura amb l’objectiu de facilitar-ne tant la seva publicació com el seu consum.

Novetats

El SIC 3.0 passa a incorporar un nou estàndard de nomenclatura i categories que es detalla a continuació:

Nomenclatura

El SIC aplica una sèrie d’estàndards de nomenclatura amb l’objectiu de facilitar la identificació a simple vista de productes i APIs publicades per part dels subscriptors i, a més, mitigar el possible risc de solapament de recursos. Les regles de nomenclatura aplicades són les següents:

 • Productes:

  • name obligatori i immutable que es correspon amb el codi de diàleg, el caràcter separador “-” i el nom del projecte. Per exemple: “0192-apim_demo_project”.
  • title obligatori amb prefix de codi de diàleg, un espai en blanc i un text lliure. Per exemple: “0192 APIM Demo Project”.
 • APIs:

  • x-ibm-name obligatori amb prefix de codi de diàleg, el caràcter separador ‘-’ i l’identificador de l’API. Per exemple: “0192-api_a”.
  • basePath inclou el codi de diàleg. Per exemple: “/0192/api_a”. Per tal de resoldre la crida al target-url de l’aplicació, s’implementa un pas a l’Assembly que s’encarrega d’eliminar el codi de diàleg del requestPath.

En qualsevol cas, si aquests criteris no s’acompleixen a la configuració del producte o les APIs, el SIC durà a terme els reemplaçaments necessaris per a assegurar la seva aplicació. Donat el nom del producte és immutable, aquest no es demana de cara a l’execució de les pipelines operatives de gestió del cicle de vida: DELETE, DEPRECATE, REPLACE, RETIRE i SUPERSEDE.

Categories de cerca

Amb l’objectiu de permetre l’aplicació de criteris de cerca sobre productes i APIs publicades als diferents catàlegs, el SIC s’encarrega de la injecció automàtica de dos nivells estàndards de categories per codi de diàleg i nom del projecte. Aquestes categories no invalidaran en cap cas les que es puguin haver indicat a la configuració, simplement s’afegiran si no hi són.

Exemples

A continuació, es mostren exemples amb els criteris aplicats:

 • Exemple de configuració de producte:
info:
 version: 1.0.1
 title: 0192 APIM Demo Project
 name: 0192-apim_demo_project
 categories:
  - '0192'
  - '0192/apim_demo_project'
 • Exemple de configuració d’API:
swagger: "2.0"
info:
 version: 1.0.1
 title: 0192 APIM Demo Project Api_a
 x-ibm-name: 0192-api_a
basePath: /0192/api_a
x-ibm-configuration:
 ...
 categories:
  - '0192'
  - '0192/apim_demo_project'
  - '0192/apim_demo_project/api_a'
 ...

Impacte i estratègia de regularització

La posada en servei el 04/05/2023 de la funcionalitat descrita és disruptiva donat el nom del producte (info.name) i de les APIs (info.x-ibm-name) sofreix canvis, així com el seu endpoint de consum (basePath). Per la qual cosa, i pel que fa als productes integrats al SIC que requereixen regularització, es preveu la següent estratègia posterior a la posada en servei:

 1. El lot d’aplicacions desplega una nova versió del producte normalitzada mitjançant la pipeline de publicació de versions.

 2. A partir d’aquest moment, les pipelines del SIC de gestió del cicle de vida de les APIs (DELETE, DEPRECATE, REPLACE, RETIRE i SUPERSEDE) deixaran de ser operatives temporalment, ja que passaran a gestionar el nou identificador de producte publicat. Per la qual cosa, cal fer una Petició de suport a l’OT API Manager per tal de:

  2.1. Indicar que el nou producte com a “migration target” del producte a retirar,

  2.2. Dur a terme la migració de subscripcions cap al nou producte,

  2.3. Finalment, retirar el producte antic, que haurà quedat sense subscripcions i ja es podrà esborrar sense impacte.Amb l’objectiu que els usuaris sàpiguen com s’ha de configurar i quin serà el funcionament, s’ha adaptat la documentació i s’han incorporat exemples:Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.