Servei d'Integració Contínua

Què és el Servei d'Integració Contínua (SIC 2.0)

Conceptes, motivació, modalitats d’integració i serveis que es proporcionen

Serveis

Informació dels diferents serveis que ofereix el SIC: custòdia de codi font i control de versions amb Git, integració contínua amb Jenkins, distribució d'artefactes a CPD mitjançant el servei de binaris i l'autoservei d'usuaris

HOWTOs i guies

HOWTOs d'utilitat i guies disponibles

Welcome pack

Relació de paquets de benvinguda amb la informació més rellevant del SIC

Canals de suport

Com obtenir suport per part de l'equip del SIC

FAQ

Preguntes freqüents sobre els serveis del SIC