SIC. Migració SIC 3.0 a nova Plataforma Openshift de Cpd3


11-04-2023
Darrera actualització: 11-04-2023

Introducció

El Servei d’Integració Contínua és un servei a disposició dels proveïdors d’aplicacions per a automatitzar el desplegament de les aplicacions. Dins de les plataformes cloud que ofereix la Generalitat de Catalunya, Cpd3 passa a proporcionar una nova plataforma CaaS Openshift amb entorns Pre i Pro diferenciats i amb una millora de rendiment significativa. Aquesta nova plataforma a Cloud Privat va ser certificada per l’equip de Suport Cloud per a poder començar a desplegar-hi serveis.

Novetats

Amb l’objectiu principal de millorar l’experiència d’usuari, s’ha dut a terme la migració del SIC 3.0 als nous clústers Openshift de Cpd3, que permetrà, entre d’altres:

  • Disposar d’entorns PRE i PRO aïllats.

  • Millorar el rendiment general del servei.

  • Millorar el monitoratge del servei.

Un cop realitzada la posada en servei i posades a disposició les pipelines de construcció i desplegament de les aplicacions, el servei ha estat certificat des del passat dia 08/03/2023 per part d’un conjunt acotat d’aplicacions que han ajudat a validar el correcte funcionament dels diferents casos d’ús.

Podeu accedir al servei mitjançant el següent enllaç: https://cicd.sic.intranet.gencat.cat.

Dates límit

El dia 11/04/2023 la plataforma actual (https://icdc.sic.intranet.gencat.cat) ha deixat de donar servei i tots els desplegaments passen a fer-se pel nou sistema. Per la qual cosa, si hi havia algun desplegament en curs a a la plataforma antiga, ja no serà possible finalitzar-lo.Per a més informació:Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.