Canigó. Actualització archetype 1.6.10


27-12-2021
Darrera actualització: 27-12-2021

Introducció

L’arquetipus és una eina Maven que facilita la creació de projectes seguint una plantilla. Utilitzant l’arquetipus i executant un goal de maven obtenim un projecte Canigó amb una base preconfigurada preparada per a incorporar-li noves funcionalitats.

S’ha actualitzat l’arquetipus de Canigó per a generar projectes amb Canigó 3.4.9 per a resoldre la vulnerabilitat de log4j. Podeu consultar l’abast complet de la nova versió a les Release Notes 3.4.

Novetats archetype

La versió 1.6.10 de l’arquetipus de Canigó incorpora les següents novetats:

  • Creació de projectes amb Canigó 3.4.9 per a resoldre la vulnerabilitat de log4j utilitzant la versió 2.17.0 de la llibreria log4j

Per a més informació de com crear projectes amb Canigó 3.4 amb l’archetype podeu consultar el howto Com crear manualment projectes amb Canigó 3.4

Documentació addicional

Podeu consultar la documentació dels Binaris de Canigó 3.4.

En el següent enllaç, podeu consultar la notícia de la publicació de la versió 3.4.9 de Canigó.