Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Octubre21


20-10-2021
Darrera actualització: 20-10-2021

Introducció

A dia 20/10/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per incorporar més informació.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 20/10/2021, s’han realitzat les accions següents:

  • S’han validat 2 entitats de l’àmbit de l’Administració pública i s’han incorporat dins del grup d’obligat compliment:
    • Agrupació temàtica nivell domini
    • Agrupació temàtica nivell subdomini

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: