Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Q1


10-03-2021
Darrera actualització: 10-03-2021

Introducció

A dia 10/03/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats ja publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 10/04/2021, s’han realitzat les següents accions:

  • S’ha incorporat l’entitat Nivells poblacionals dins del grup d’obligat compliment i s’ha eliminat de pendents d’aprovació.

  • S’ha actualitzat el conjunt de valors de l’entitat Secretaries per eliminar la secretaria amb identificador 10187 i nom Presidència del Consell Català de Formació Professional.

  • S’ha canviat el nom de dues entitats ja publicades dins del grup d’obligat compliment:

    • Productes comerç exterior NC 2019 a canviat a NC 2019 (productes comerç exterior).
    • Productes industrials PRODCOM EIP 2017 a canviat a PRODCOM EIP 2017 (productes industrials)

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: