Publicació Catàleg Tècnic de Dades


22-02-2021
Darrera actualització: 22-02-2021

Introducció

Fruit del procés de col·laboració que es va encetar fa uns mesos des del CTTI amb l’Àrea per al Govern de les Dades de la Direcció General d’Administració Digital (DGAD), responsable d’impulsar, coordinar i desenvolupar el sistema de governança per gestionar les dades de l’Administració de la Generalitat, el nombre de dades de referència disponibles al Catàleg Tècnic de Dades de Referència va creixent mes a mes.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 17/02/2021, s’han realitzat les següents accions:Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: