patrons de disseny

Principis de Microserveis

Un cop acabada la transformació del maquinari i dels programaris que suporten les aplicacions, comencem a observar una certa tracció en les necessitats de posar al dia també les aplicacions. En la majoria de casos són plantejables la conversió de monòlits en aplicacions basades en microserveis. En aquest post, continuem la sèrie d'articles sobre els microserveis i presentem els principis que han de governar el disseny i la implementació de les aplicacions basades en microserveis.

16-12-2017

Sobre les SDN

Què és i el per què de SDN. Consideracions per dummies que trobem al respecte

01-04-2017

Tecnologia darrera del Web d'Arquitectura

Us expliquem la tecnologia darrera la web d'arquitectura i com l'utilitzem de base per a part de la R&D que fem a la unitat

09-11-2016

Cloud-Ready

Aspectes a tenir en compte en la definició de l'arquitectura d'una aplicació per estar preparada per anar al Cloud

15-09-2016

(micro)serveis

Introducció al patró de disseny basat en microserveis i les implicacions que té a l'hora de pensar les aplicacions

04-08-2016

Aplicacions webs modernes: JSF vs REST

Us donem una breu explicació d'aquest canvi de paradigma en la capa de presentació

13-05-2016
RSS