desenvolupament

DevOps

DevOps és un moviment que aplica pràctiques reconegudes i exitoses de la industria als sistemes d'informació. Arquitectura CTTI està introduint pràctiques bàsiques de DevOps, com són els desplegaments automàtics i l’aprovisionament d’infraestructures mitjançant codi.

23-07-2018

Angular: Estat actual i evolució

Angular és un framework de JavaScript de codi obert, mantingut per Google, utilitzat per desenvolupar aplicacions web d'una única pàgina (SPA). Deriva d'AngularJs, un framework Javascript per a SPAs també mantingut per Google, però del que en conserva ben poques coses més enllà de la similitud del nom

01-09-2017

Aplicacions webs modernes: JSF vs REST

Us donem una breu explicació d'aquest canvi de paradigma en la capa de presentació

13-05-2016

APIs RESTful: millors pràctiques

Millors pràctiques per a la construcció d'APIs REST

12-01-2016
RSS