Manifest Cloud

Darrera actualització: 26-07-2023

MANIFEST

 • Les opcions disponibles per desplegar solucions a núvol públic es poden consultar a Solucions homologades. Aquestes opcions recullen: proveïdors de núvol públic hiperescalars, lowcode i les ubicacions possibles tant a nivell físic com lògic.
 • La comunicació entre sistemes desplegats a núvol públic amb sistemes desplegats on-premise només es pot fer via les interfícies de servei que el sistema exposi (APIs).
 • Excepcionalment, per les solucions SaaS que no estiguin en la llista de solucions homologades hauran de complir com a mínim amb una certificació de seguretat reconeguda internacionalment.
 • Les consideracions recollides al manifest, formen part de la solvència tècnica de les solucions que es poden proposar.
 • Qualsevol combinació no recollida en les línies anteriors requerirà una aprovació explícita per part de la CTTI i l’Agència de Ciberseguretat aportant per part del responsable del projecte la definició del model d’operació de la solució des del punt de vista de la infraestructura i de la seguretat.
 • Per a utilitzar els productes dels diferents marketplaces dels proveïdors cloud cal autorització expressa de CTTI. L’accés als marketplaces serà en model privat.

Solucions homologades

Núvol públic

Entenem per Cloud Computing el pool de recursos ofert per un tercer, al que podem accedir a través d’Internet i que ens permet executar diferents tasques (computació, emmagatzematge o serveis empaquetats) amb modalitats més o menys administrades pel propi proveïdor de cloud. Proveïdors de núvol públic hiperescalars disponibles:

 • Els hiperescalars admesos per CTTI són: Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform i IBM Cloud.

 • Per als anteriors, cal tenir en compte les següents normes bàsiques:

  • Tots els serveis han d’estar allotjats dins de la Unió Europea.
  • Tots els serveis han d’ubicar-se dintre dels tenants / organitzacions de cloud públic de la Generalitat.
  • Tota comunicació entre un sistema desplegat a una plataforma (tenant/organització) de núvol públic concreta i l’exterior (sigui un CPD on-premise, una altra plataforma de núvol públic, un servei SaaS, etc) haurà de fer-se sempre a través del servei de gestió de comunicacions i de seguretat perimetral (NET0) de les plataformes de núvol públic de la Generalitat de Catalunya.
 • Altres normes de treball a tenir en compte a l’hora de desplegar solucions a núvol públic com, per exemple, l’obligatorietat de doble factor d’autenticació pels comptes d’accés a subscripcions, integració amb GICAR i el desplegament basat en IaC, es poden consultar aquí.

Lowcode

Les solucions de lowcode admeses per CTTI són: Outsystems, Appian i Microsoft Power apps. L’ús de qualsevol d’aquestes tres opcions s’haurà de regir per la normativa que manté la Direcció de Solucions TIC Sostenibles i que es pot consultar secció de Lowcode del portal.