Canigó. Publicació nova versió de canigo.persistence.jpa 3.1.1