Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Octubre23


25-10-2023
Darrera actualització: 25-10-2023

Introducció

El dia 25/10/2023 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per evolucionar cinc entitats publicades d’obligat compliment, afegir-ne una i incorporar quatre entitats pendents d’aprovació.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades s’han fet els següents canvis:

 • S’ha incorporat una entitat dins del grup d’Obligat compliment i s’ha eliminat del grup Pendents d’aprovació:

  • Col·lectius professionals de la Generalitat de Catalunya.

 • S’han evolucionat sis entitats del grup d’Obligat compliment:

  • Mancomunitats: S’ha actualitzat per modificar el nom de 5 mancomunitats i suprimir 13 registres corresponents a mancomunitats que ja no existeixen.

  • Tipus de via: S’han incorporat nous valors, s’ha afegit l’atribut Idioma i la traducció de tots els valors a l’occità – aranès

  • Noms de carrers: S’ha incorporat l’identificador de la unitat poblacional a on pertany el nom de carrer, s’ha eliminat la relació amb el municipi i s’han actualitzat els valors de l’entitat segons la darrera versió facilitada pel promotor.

  • Direccions generals: S’ha actualitzat el nom de les delegacions territorials del govern per eliminar la partícula “de la Generalitat”, s’ha incorporat la “Direcció General d’Afers de la Unió Europea” i s’ha eliminat la “Direcció General de la Representació del Govern a l’Exterior i de la Unió Europea”.

  • Secretaries: S’ha modificat la denominació de la “Secretaria d’Acció Exterior del Govern” per “Secretaria d’Acció Exterior del Govern i de la Unió Europea”.

 • S’han incorporat quatre entitats dins del grup Pendents d’aprovació:

  • Polígons Industrials de Catalunya

  • Entitats del Sector Públic

  • Marques de vehicle

  • Models de vehicle


Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: