Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Setembre23


27-09-2023
Darrera actualització: 27-09-2023

Introducció

El dia 27/09/2023 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per evolucionar sis entitats publicades d’obligat compliment i afegir-ne una.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades s’han fet els següents canvis:

 • S’ha incorporat una entitat dins del grup d’Obligat compliment i s’ha eliminat del grup Pendents d’aprovació:

  • Durada jornada laboral

 • S’han evolucionat sis entitats del grup d’Obligat compliment:

  • Municipis Espanya: S’ha modificat el nom del municipi de codi 240362: Candín (nom anterior) per Valle de Ancares (nom actualitzat).

  • Unitats poblacionals Espanya: S’ha ajustat el nom de les unitats poblacionals relacionades amb el municipi que té canvi de nom, detallat en el punt anterior. Codis de les unitats poblacionals afectades: 24036000000, 24036000200, 24036000201.

  • Relació Parentiu: S’ha modificat el valor “Pare/Mare” (valor a actualitzar) per “Progenitor/Progenitora” (valor actualitzat) i s’ha afegit el valor “Germanastre/Germanastra”.

  • Àrees bàsiques salut: S’ha canviat el nom d’una àrea bàsica de salut: “BARCELONA 8J” (valor a actualitzar) per “BARCELONA 8-J” (valor actualitzat).

  • Tipus identificador persona física: S’ha modificat el valor “Targeta d’identificació Sanitaria (TIS)” per “Targeta sanitària individual (TSI)”.

  • Gènere: S’ha actualitzar el valor “No binari” per “No-binari”.


Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: