Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Agost23


26-07-2023
Darrera actualització: 26-07-2023

Introducció

El dia 26/07/2023 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per evolucionar sis entitats publicades d’obligat compliment i afegir dues entitats dins del grup de pendents d’aprovació.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades s’han fet els següents canvis:

 • S’han evolucionat sis entitats del grup d’Obligat compliment:

  • Municipis Espanya: S’ha modificat el nom del municipi de Codi 310403 Atez/Atetz (nom anterior) per Atetz (nom actualitzat).

  • Unitats poblacionals Espanya: S’ha modificat el nom d’una unitat poblacional: Codi 31040000000 Atez/Atetz (nom anterior) per Atetz (nom actualitzat).

  • Municipis Catalunya Geo: Modificació de la comarca dels municipis de Biosca (codi 250557) i Torà (codi 252234), que s’han segregat de la Segarra i s’han agregat al Solsonès i de Sant Feliu Sasserra (codi 082129) que ha retornat al Bages.

  • Àrees bàsiques salut: Actualització per canvi de nom de diverses ABS (Codis ABS afectades: 103, 138, 140, 141, 169, 206, 255, 256, 329, 371 i 372) i desdoblar l’ABS de codi 176 PENEDÈS RURAL en 405 PENEDÈS RURAL EST i 406 PENEDÈS RURAL OEST.

  • Festius generals de Catalunya: Actualització per incorporar la informació referent a l’any 2024.

  • Agrupació temàtica nivell domini: Actualització de les descripcions dels dominis D05-Economia i D08-Finances públiques i hisenda.


 • S’han incorporat dues entitats dins del grup de pendents d’aprovació:

  • Tipus contracte públic

  • Col·lectius professionals


Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: