Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Juliol23


28-06-2023
Darrera actualització: 28-06-2023

Introducció

El dia 28/06/2023 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per evolucionar tres entitats publicades d’obligat compliment i afegir-ne dues de noves.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades s’han fet els següents canvis:

 • S’han evolucionat tres entitats del grup d’Obligat compliment:

  • Municipis Espanya: S’ha modificat el nom del municipi de codi 460266 d’“Alfarp” (nom anterior) per “Alfarb” (nom actualitzat).

  • Unitats poblacionals Espanya: S’ha modificat el nom de quatre unitats poblacionals d’“Alfarp” (nom anterior) per “Alfarb” (nom actualitzat). Codi unitats poblacionals afectades: 46026000000, 46026000100, 46026000101 i 46026000199.

  • Àrees bàsiques salut: S’ha modificat el nom de dues ABS (LA RÀPITA-ALCANAR i BADIA DEL VALLÈS) i s’han incorporat dos registres (TERRASSA H i GUISSONA-LA SEGARRA).


 • S’ha aprovat la incorporació de dues entitats dins del grup d’Obligat compliment:

  • Naturalesa jurídica entitats sector públic.

  • Delictes.


Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: