SIC. Actualització i migració del Registre d'imatges a Openshift CPD3


12-06-2023
Darrera actualització: 12-06-2023

Introducció

El Servei d’Integració Contínua (SIC) és un servei a disposició dels proveïdors d’aplicacions per a automatitzar el desplegament de les aplicacions.

El SIC fa ús del Registre d’Imatges, el qual proporciona un catàleg d’imatges de construcció, un catàleg d’imatges base per a les aplicacions i, a més, permet persistir i gestionar les imatges de les aplicacions de cara a dur a terme els desplegaments sobre el núvol privat i públic.

Novetats

Amb l’objectiu principal de millorar l’experiència d’usuari, s’ha dut a terme la migració del Servei de Registre d’imatges (Harbor) als actuals clústers Openshift de Cpd3, que permetrà, entre d’altres:

 • Disposar d’entorns PRE i PRO aïllats.

 • Disposar d’una versió de producte actualitzada, incorporant-lo al programa d’actualització periòdica.

 • Aplicar el model de seguretat CTTI integrat amb Gicar.

 • Automatitzar l’aprovisionament de projectes i gestió d’autoritzacions.

 • Limitar l’ocupació d’espai de disc aplicant una política de retenció de les imatges repositades.

 • Millorar el rendiment general del servei.

 • Millorar el monitoratge del servei.

Podeu accedir al servei mitjançant el següent enllaç: https://registreimatges.sic.intranet.gencat.cat/.

Principals canvis

A continuació es detalla la relació de principals canvis en l’operativa del servei:

 • El servei passa a ser privat (àmbit intranet).

 • Els usuaris s’autentiquen amb les seves credencials Gicar mitjançant doble factor d’autenticació.

 • El catàleg corporatiu d’imatges de construcció gencat-sic-builders i el catàleg d’imatges base de les aplicacions gencatcloud passen a ser projectes públics, accessibles per a tots els usuaris.

 • Els projectes d’imatges de les aplicacions s’aprovisionen automàticament en cas de no existir i seran accessibles pels Release Managers del codi de diàleg.

 • Les pipelines de desplegament etiquetaran les imatges de les aplicacions amb l’etiqueta production si aquestes s’han desplegat amb èxit a producció. A tal efecte, les pipelines incorporen una nova etapa Registry label que s’encarregarà de realitzar aquesta acció.

 • No s’aplica una política d’immutabilitat d’imatges, per la qual cosa, els usuaris poden tornar a pujar una imatge amb la mateixa etiqueta (tag) i això implicarà que la imatge anterior se sobreescriurà, de forma que l’etiqueta passarà a apuntar a la nova imatge quedant l’anterior sense aquesta. Aquestes imatges sense etiqueta seran eliminades automàticament pel procés de neteja setmanal. Cal, per tant, tenir-ho en compte i evitar referenciar imatges pel seu sha256 recomanant fer-ho per etiqueta.

 • S’aplica una política de retenció sobre les imatges de les aplicacions, de forma que únicament es respectaran les últimes 10 versions productives de cada repositori i altres versions amb antiguitat inferior o igual a 90 dies.

Migració

Es migra tot el contingut de repositoris i imatges dels catàlegs operatius, així com tots els repositoris i imatges de les aplicacions aplicant, en aquest últim cas, un criteri alineat amb la política de retenció d’imatges: últimes 10 versions que han arribat amb èxit a producció i qualsevol versió posterior que encara no hagi arribat a producció. Aquest criteri de migració permetrà que els desplegaments en curs puguin continuar fins a producció i que es pugui desplegar un tag productiu (DEPLOY-TAG).

Posada en servei

El dia 13/06/2023 s’ha dut a terme la posada en servei del nou Registre d’Imatges (https://registreimatges.sic.intranet.gencat.cat/) que passa a substituir el servei antic (https://docker-registry.ctti.extranet.gencat.cat/).

Impacte

A partir de la posada en servei, serà necessari adaptar totes les referències al servei als fitxers aca.yml i Dockerfile de les aplicacions. No obstant això, per tal que els lots d’aplicacions disposin de marge suficient per a fer les oportunes adaptacions dels seus sistemes, el domini antic continuarà donant servei única i exclusivament per a poder continuar fent ús de les imatges (pull).

En qualsevol cas, quan estigui previst donar de baixa el domini antic, es notificarà convenientment.

Referències

Per a més informació:Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.