SIC. MFA als serveis del SIC


12-06-2023
Darrera actualització: 12-06-2023

Introducció

En el marc de la millora continua de la seguretat dels sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya i en la línia de la prevenció i la protecció dels elements sensibles i crítics que s’impulsen des de l’Agència de Ciberseguretat i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació, s’està reforçant el procés d’autenticació de GICAR amb la incorporació d’un segon factor d’autenticació addicional a la pròpia contrasenya. Tècnicament, es coneix amb el nom d’autenticació multifactor (MFA).

Novetats

El dia 13/06/2023 s’ha posat en marxa l’autenticació MFA en l’accés als següents serveis del SIC:

  • Servei d’Integració Contínua 3.0
  • Servei de Binaris
  • Servei de Registre d’Imatges

L’activació d’aquest nou mecanisme de seguretat té com a objectiu augmentar la protecció en l’accés a aquestes eines amb el vostre compte, minimitzant així el risc que les vostres credencials puguin ser compromeses per tercers no autoritzats, i que es puguin fer accessos no autoritzats sobre els serveis als quals teniu accés.

Funcionament

Per a poder utilitzar amb normalitat el nou sistema, i donat que és un element de seguretat personal, és necessari que feu un procés d’incorporació al mateix de forma individual. Us adjuntem un enllaç a la [Guia de registre i utilització MFA] (/related/gicar/guia-registre-i-utilitzacio-mfa-gicar-v4-mobil.pdf) que explica pas a pas el detall d’aquest procés. A partir de l’activació del nou element de seguretat, cada cop que entreu als serveis, a més del vostre codi d’usuari (NIF) i la contrasenya corporativa de GICAR, se us sol·licitarà que proporcioneu el segon factor d’autenticació. Aquest segon factor d’autenticació es podrà confirmar des del telèfon mòbil que hagueu registrat en el procés d’incorporació descrit a la guia.Si teniu qualsevol dubte o problema sobre el procés d’autenticació multifactor, poseu-vos en contacte amb l’OT Gicar a través del canal PAUTIC.

Si teniu qualsevol dubte o problema sobre els serveis del SIC, podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.