Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Abril23


26-04-2023
Darrera actualització: 26-04-2023

Introducció

El dia 26/04/2023 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per evolucionar entitats ja publicades i afegir-ne de noves.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades s’han fet els següents canvis:

 • S’han evolucionat tres entitats del grup d’Obligat compliment:

  • Municipis Espanya: S’ha modificat el nom de 7 municipis.
  • Unitats poblacionals Espanya: S’ha modificat el nom de 9 unitats poblacionals relacionades amb els canvis de nom de municipis
  • Municipis Catalunya Geo: S’ha afegit un atribut de georeferenciació.

 • S’han incorporat dues entitats dins del grup d’Obligat compliment:

  • Tipus jornada laboral
  • Tipus persones jurídiques

 • S’han afegit dues entitats dins del grup Pendents d’aprovació:

  • Delictes

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: