Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Març23


22-03-2023
Darrera actualització: 22-03-2023

Introducció

El dia 22/03/2023 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per incorporar entitats validades i entitats en procés de validació.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades s’han fet els següents canvis:

 • S’han incorporat tres entitats dins del grup d’Obligat compliment:

  • Categoria família nombrosa
  • Categoria família monoparental
  • Graus de dependència

 • S’han afegit dues entitats dins del grup Pendents d’aprovació:

  • Tipus jornada laboral
  • Durada jornada laboral

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: