Canigó. Actualització plugin Eclipse 1.8.7


16-03-2023
Darrera actualització: 16-03-2023

Introducció

L’arquetipus és una eina Maven que facilita la creació de projectes seguint una plantilla. Utilitzant l’arquetipus i executant un goal de maven obtenim un projecte Canigó amb una base preconfigurada preparada per a incorporar-li noves funcionalitats.

El plugin és un connector desenvolupat específicament per a l’IDE Eclipse que permet afegir-hi menús contextuals per a la creació de projectes Canigó fent ús de l’arquetipus de Maven, a més d’afegir mòduls a un projecte creat i amb una preconfiguració donada. Així, usant l’Eclipse, podem crear un projecte i afegir-l’hi els mòduls necessaris obtenint un projecte preconfigurat per al marc de treball Canigó i estalviant temps als desenvolupadors.

Novetats plugin Eclipse

S’ha actualitzat el plugin de Canigó per a generar projectes amb Canigó 3.6.5 amb el template corresponent als canvis de sarcat.webservice de Sarcat i de sgde.forms.wsdl.url i sgde.std.wsdl.url de SGDE que apunten a HTTPS. Podeu consultar el Llistat de canvis del plugin Eclipse 1.8.7.

La nova versió 1.8.7 del plugin fa servir la versió 1.7.5 de l’arquetipus per a generar projectes amb Canigó 3.6.5. Per a instal·lar o actualitzar aquesta versió del plugin serà necessari seguir els passos descrits a la secció “Instal·lació” de la documentació del plugin de Canigó.

Cal destacar que per a utilitzar el plugin a partir de la versió 1.8.0, és necessari iniciar l’eclipse amb la màquina virtual de Java versió 11.

Documentació addicional

Podeu consultar l’abast complet de la nova versió al Llistat de canvis.

Podeu consultar la notícia de la publicació de la [versió 3.6.5 de Canigó] (/noticies/2022-05-23-CAN-actualitzacio-canigo-3_6_5/).