Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Febrer23


22-02-2023
Darrera actualització: 22-02-2023

Introducció

El dia 22/02/2023 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per fer manteniment de les entitats publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades s’han fet els següents canvis:

  • S’ha evolucionat l’entitat Òrgans judicials Espanya del grup d’Obligat compliment per actualitzar-la segona la informació de l’any 2023.

  • S’han afegit dues entitats dins del grup Pendents d’aprovació:

    • Categoria família nombrosa
    • Categoria família monoparental

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: