SIC. Integració ITSM al SIC 3.0


21-09-2022
Darrera actualització: 21-09-2022

Introducció

El Servei d’Integració Contínua és un servei a disposició dels proveïdors d’aplicacions per a automatitzar el desplegament de les aplicacions. Per altra banda, Remedy és l’eina corporativa per a la gestió de serveis de tecnologies de la informació (ITSM en anglès) i, per tant, l’eina de gestió de desplegaments de les aplicacions.

Fins al moment, el SIC disposava exclusivament d’una integració amb ITSM per a facilitar la petició de desplegaments a Cpd en modalitat semiautomàtica, és a dir, generant un tiquet Remedy CRQ en mode “Draft” que el proveïdor ha d’acabar de complimentar amb la informació i tasques necessàries per a la petició de desplegament per part de Cpd. Per la qual cosa, els desplegaments automàtics realitzats des del SIC, no disposaven de cap mena de traçabilitat a l’eina.

Novetats

Amb l’objectiu de disposar d’una traçabilitat completa dels desplegaments als entorns de Preproducció i Producció de les aplicacions, a partir del 27/09/2022 es posa en servei la integració amb l’eina ITSM pels desplegaments en modalitat automàtica (automàtica al cloud o delegada on-premise) a aquests entorns. D’aquesta forma, el SIC passarà a proporcionar dues modalitats d’integració amb ITSM pels entorns de Preproducció i Producció:

  • (NOU) Automàtica: en el cas de modalitat de desplegament automàtic al cloud o delegat, i amb la informació proporcionada per l’usuari, el sistema s’encarrega de generar, actualitzar i tancar automàticament els tiquets Remedy CRQ associats a cada desplegament permetent la traçabilitat dels desplegaments sense que es requereixi cap intervenció manual per part de l’usuari.

  • Mode Draft: en cas de modalitat de desplegament semiautomàtica, el sistema no pateix canvis i seguirà encarregant-se de generar una plantilla de petició de canvi que el proveïdor ha d’acabar de complimentar per a poder sol·licitar a Cpd el corresponent desplegament.

Requisits

Els usuaris amb rol Release Manager al SIC que aproven els desplegaments sobre aquests entorns han de tenir el rol de coordinador de canvis a Remedy. En cas contrari, el sistema assignarà com a coordinador un altre usuari dins del grup. Per a sol·licitar la seva revisió, cal fer una petició a l’equip de Remedy.

Funcionament

La nova modalitat d’integració automàtica aplica a la següent tipologia de pipelines de desplegament de versions del SIC 3.0: DEPLOY, DEPLOY-TAG, DEPLOY-ALL, DEPLOY-DESCRIPTORS, DELETE-DESCRIPTORS i DEPLOY-APIM.

El funcionament previst és que, en el moment en què s’inicia el desplegament de l’entorn en l’etapa “Deploy confirmation”, l’usuari haurà d’indicar la informació necessària per a la generació del tiquet Remedy de canvi (CRQ): servei associat, categorització i informació del desplegament. Per exemple, per al desplegament a l’entorn de Producció, es mostrarà un formulari com el següent:

Input request


Un cop indicada la informació requerida i confirmat el desplegament, a l’etapa “ITSM Register” el sistema generarà automàticament el tiquet Remedy CRQ amb tota la informació necessària, assumint, com a dates de planificació del canvi, la data i hora en què s’inicia el desplegament a l’entorn i una previsió estàndard de finalització de 30 minuts.

Tan bon punt finalitzi el desplegament a l’entorn pertinent, incloent-hi possibles tasques pre-post desplegament, a l’etapa “ITSM Close” el sistema transicionarà el tiquet a l’estat “Implementation in Progress” indicant la data i hora d’inici real del desplegament i, a continuació, es tancarà el tiquet d’acord amb el resultat obtingut:

  • Si el desplegament finalitza correctament: el tiquet transiciona a Estat = Closed – Successful enregistrant la data i hora de finalització del desplegament. En aquest cas la pipeline no s’atura i continua amb les següents etapes.

  • Si el desplegament finalitza amb errors: el tiquet transiciona a Estat = Closed – Unsuccessful enregistrant la data i hora de finalització del desplegament. En aquest cas la pipeline es cancel·la indicant que s’han produït errors en el desplegament.


Per a més informació:Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.