Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Juliol22


27-07-2022
Darrera actualització: 27-07-2022

Introducció

El dia 27/07/2022 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per incorporar més entitats d’obligat compliment i fer manteniment de les entitats publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 27/06/2022, s’han realitzat les accions següents:

 • S’ha incorporat dins del grup d’obligat compliment l’entitat Diaris i butlletins oficials.

 • Dins del grup d’entitats d’obligat compliment, s’han marcat 8 entitats com a No Vigents:

  • CCPA (Classificació catalana de productes per activitats) 1996 - V01
  • CCPA (Classificació catalana de productes per activitats) 1996 Rev.1 - V01
  • CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) 1993 - V01
  • CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) 1993 REV1 - V01
  • CCED (Classificació catalana d’educació) 2000 A - V01 (classificació del nivell de formació assolit)
  • CCED (Classificació catalana d’educació) 2000 F - V01 (classificació dels camps d’educació i capacitació)
  • CCED (Classificació catalana d’educació) 2000 P - V01 (classificació de programes per nivells educatius)
  • CCO (Classificació catalana d’ocupacions) 1994 - V01
 • S’ha evolucionat una entitat publicada del grup d’Obligat compliment:

  • Direccions Generals: Canvi de nom “Direcció General de Planificació en Salut” (nom anterior) per “Direcció General de Planificació i Recerca en Salut”.
 • S’ha eliminat una entitat del grup Pendents d’aprovació perquè ha sigut avalada i publicada com d’obligat compliment:

  • Diaris oficials, publicada amb el nom Diaris i butlletins oficials.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: