Canigó. Publicació nova versió del mòdul canigo.integration.sarcat.pica 3.0.6


21-07-2022
Darrera actualització: 21-07-2022

S’ha actualitzat la versió 3.0.6 del Mòdul integració Sarcat mitjançant la PICA de Canigó incorporant 4 atributs addicionals.

Podeu consultar l’abast complet de la nova versió en canigo.integration.sarcat.pica:3.0.6.

Canigó Sarcat PICA 3.0.6

S’afegeixen 4 atributs (tipusDocumentIdentificatiu, documentIdentificatiu, paisEmisor, observacions) a l’esquema AltaAssentaments.xsd i a les classes: AssentamentEntradaInfo.java i AssentamentSortidaInfo.java que s’utilitzen com a paràmetres d’entrada de les operacions: insertarAssentamentEntrada i insertarAssentamentSortida.Per qualsevol dubte relatiu a aquesta nova versió del Framework Canigó us podeu posar en contacte amb el CS Canigó al servei CAN del JIRA CSTD o enviant-nos un correu electrònic a la bústia del CS Canigó.