Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Juny22


22-06-2022
Darrera actualització: 22-06-2022

Introducció

El dia 22/06/2022 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per incorporant més entitats d’obligat compliment i fer manteniment de les entitats ja publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 22/06/2022, s’han realitzat les accions següents:

 • S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment 4 noves entitats:

  • Tipus identificador persona física
  • Tipus dispositiu avís electrònic
  • NC (Productes comerç exterior) revisió any 2022
  • PRODCOM EIP (productes industrials) revisió any 2020
 • Dins del grup d’entitats d’obligat compliment, s’han marcat 6 entitats com a No Vigents:

  • NC (Productes comerç exterior) revisió any 2019
  • NC (Productes comerç exterior) revisió any 2020
  • NC (Productes comerç exterior) revisió any 2021
  • PRODCOM EIP (productes industrials) revisió any 2017
  • PRODCOM EIP (productes industrials) revisió any 2018
  • PRODCOM EIP (productes industrials) revisió any 2019
 • S’han evolucionat 3 entitats ja publicades:

  • Direccion Generals: Canvi de nom “Direcció General de la Representació Institucional del Govern a l’Exterior i de la Unió Europea” (nom anterior) per “Direcció General de la Representació del Govern a l’Exterior i de la Unió Europea”.
  • Municipis d’Espanya: Canvi de nom del municipi “Beniardá” (nom anterior) per “Beniardà” (nom actualitzat).
  • Unitats poblacionals Espanya: Afectació pel canvi de nom del municipi “Beniardà”.
 • S’han eliminat dues entitats del grup pendents d’aprovació perquè han sigut avalades i publicades com d’obligat compliment:

  • Tipus identificador, s’ha publicat d’obligat compliment amb el nom Tipus identificació persona física.
  • Contacte canal avís, s’ha publicat d’obligat compliment amb el nom Tipus dispositiu avís electrònic.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: