SIC. Nova pipeline d'esborrat de descriptors al SIC 3.0


16-06-2022
Darrera actualització: 16-06-2022

Introducció

El Servei d’Integració Contínua és un servei a disposició dels proveïdors d’aplicacions per a automatitzar el desplegament de les aplicacions. A més de proporcionar una pipeline principal per al desplegament de l’aplicació i pipelines operatives (start, stop o restart), es proporcionen pipelines avançades de desplegament:

  • DEPLOY-DESCRIPTORS: permet desplegar canvis en els descriptors (noves variables d’entorn, canvis en la configuració i altres) sense fer la construcció i desplegament de la imatge.

  • DEPLOY-ALL: permet fer un desplegament complet davant canvis en l’aplicació, orquestradors i/o descriptors.

  • DEPLOY-TAG: permet redesplegar un determinat tag de la imatge de l’aplicació que s’hagi desplegat amb èxit a producció, concebuda per a poder fer un rollback a una versió anterior.

En aquest escenari, en cas de requerir revertir el desplegament d’un descriptor, el procediment implicava fer una petició a l’equip de Suport Cloud.

Novetats

Amb l’objectiu de dotar d’una major autonomia als lots d’aplicacions, el SIC 3.0 passa a proporcionar una nova pipeline anomenada DELETE-DESCRIPTORS que s’encarregarà de l’esborrat de descriptors desplegats a Openshift i Kubernetes. Aquesta pipeline s’ubica al directori “Advanced” i permetrà seleccionar l’entorn i el/s fitxer/s descriptor/s sobre el/s qual/s actuar (permetent actuar sobre tots ells si així es requereix), i s’encarregarà de revertir el desplegament d’aquests a la plataforma de contenidors.

Exemple:

Nou projecte


Cal tenir present que el fitxer descriptor se seleccionarà d’entre els descriptors repositats al Servei de Custòdia de Codi, per la qual cosa, en cas que se seleccioni un descriptor no permès o bé el descriptor no hagi estat desplegat prèviament, la pipeline aturarà l’operació en aquell punt i finalitzarà amb error.


Per a més informació: Autoservei de pipelines.Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.