Canigó. Publicació nova versió de canigo.support.mailing 3.0.5


13-06-2022
Darrera actualització: 13-06-2022

S’ha actualitzat la versió 3.0.5 del Mòdul d’enviament de correus de Canigó per a permetre la configuració de paràmetres dinàmics.

Podeu consultar l’abast complet de la nova versió en canigo.support.mailing:3.0.5.

Canigó Mailing 3.0.5

Els canvis principals són els següents:

  • S’actualitza la configuració del projecte per a permetre variables dinàmiques associades a mailSender: mail.extraProperties
  • S’elimina la configuració via XML i es genera configuració via java config i anotacions
  • S’actualitza la dependència de mail de javax.mail:1.4.7 (Març 2013) a com.sun.mail.javax.mail1:1.6.2 (Agost 2018)
  • S’elimina la classe MailServiceImpl.java que es trobava deprecada des de 7 versions anteriors
  • S’elimina l’arxiu canigo-support-mailing.xml actualment en desús

També s’ha actualitzat el plugin de Canigó per a generar projectes amb Canigó 3.6.5 amb el template corresponent a la última versió del mòdul canigo.support.mailing. Podeu consultar la notícia de la Actualització del plugin Eclipse 1.8.6.Per qualsevol dubte relatiu a aquesta nova versió del Framework Canigó us podeu posar en contacte amb el CS Canigó al servei CAN del JIRA CSTD o enviant-nos un correu electrònic a la bústia del CS Canigó.