SIC. Validació de fitxers YML de configuració al SIC 3.0


24-05-2022
Darrera actualització: 24-05-2022

Introducció

El Servei d’Integració Contínua és un servei a disposició dels proveïdors d’aplicacions per a automatitzar el desplegament de les aplicacions. Amb l’objectiu de dotar d’autonomia als proveïdors d’aplicacions per a configurar el comportament de les seves pipelines de construcció i desplegament, es configuren sèrie de fitxers en format YML, entre el que es troba el fitxer sic\aca.yml que cal afegir al repositori de codi font del projecte i que és responsabilitat dels proveïdors d’aplicacions.

En cas que algun d’aquests fitxers YML de configuració sigui incorrecte, sigui pel que fa a format o contingut, les pipelines poden arribar a acabar amb error sense indicar d’una forma clara on està exactament el problema de configuració.

Novetats

Amb l’objectiu d’alertar sobre problemes de configuració i poder orientar als usuaris per a resoldre’ls, l’etapa d’inicialització de les pipelines del SIC 3.0 (Init Stage) incorpora una validació prèvia de format i contingut dels fitxers YML de configuració per a assegurar que aquests acompleixen l’especificació. En cas de detectar un error, aquest es mostrarà a la sortida per consola de l’execució.

Per a més informació: Autoservei de pipelinesSi teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.