Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Abril22


27-04-2022
Darrera actualització: 27-04-2022

Introducció

A dia 27/04/2022 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per continuar incorporant informació i mantenir al dia les entitats publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 27/04/2022, s’han realitzat les accions següents:

 • S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment 3 noves entitats, i s’han eliminat del grup Pendents d’aprovació:

  • Sectors sanitaris
  • Àrees bàsiques de salut
  • Festius generals de Catalunya
 • S’ha evolucionat 4 entitats ja publicades del grup d’obligat per actualitzar el seu conjunt de valors:

  • Regions sanitàries: S’ha posat en majúscules el nom de les regions.
  • Direccions generals: S’ha modificat el nom de 3 direccions generals.
  • Municipis Espanya: S’ha canviat el nom de 21 municipis.
  • Unitats poblacionals Espanya: S’ha canviat el nom de 80 unitats poblacionals a conseqüència del canvi de nom de 21 municipis.
 • S’han afegit 2 entitats dins del grup d’entitats pendents d’aprovació:

  • Famílies professionals
  • Àrees professionals

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: