Canigó. Actualització archetype 1.7.4 i plugin Eclipse 1.8.4


13-04-2022
Darrera actualització: 13-04-2022

Introducció

L’arquetipus és una eina Maven que facilita la creació de projectes seguint una plantilla. Utilitzant l’arquetipus i executant un goal de maven obtenim un projecte Canigó amb una base preconfigurada preparada per a incorporar-li noves funcionalitats.

El plugin és un connector desenvolupat específicament per a l’IDE Eclipse que permet afegir-hi menús contextuals per a la creació de projectes Canigó fent ús de l’arquetipus de Maven, a més d’afegir mòduls a un projecte creat i amb una preconfiguració donada. Així, usant l’Eclipse, podem crear un projecte i afegir-l’hi els mòduls necessaris obtenint un projecte preconfigurat per al marc de treball Canigó i estalviant temps als desenvolupadors.

S’ha actualitzat l’arquetipus i el plugin de Canigó per a generar projectes amb Canigó 3.6.4 per a resoldre la vulnerabilitat d’Spring4Shell. Podeu consultar l’abast complet de la nova versió a les Release Notes 3.6.

Novetats archetype

La versió 1.7.4 de l’arquetipus de Canigó incorpora les següents novetats:

  • Creació de projectes amb Canigó 3.6.4 per a resoldre la vulnerabilitat de Spring4Shell actualitzant org.springframework de 5.3.9 a 5.3.18, org.springframework.boot de 2.5.4 a 2.5.12 i spring.security de 5.5.2 a 5.6.2

Novetats plugin Eclipse

La nova versió 1.8.4 del plugin fa servir la versió 1.7.4 de l’arquetipus per a generar projectes amb Canigó 3.6.4. Per a instal·lar o actualitzar aquesta versió del plugin serà necessari seguir els passos descrits a la secció “Instal·lació” de la documentació del plugin Canigó per a Eclipse.

Cal destacar que per a utilitzar el plugin a partir de la versió 1.8.0, és necessari iniciar l’eclipse amb la màquina virtual de Java versió 11.

Documentació addicional

Podeu consultar la documentació dels Binaris de Canigó 3.6.

En el següent enllaç, podeu consultar la notícia de la publicació de la versió 3.6.4 de Canigó.