SIC. Revisió model de tags i versions pipelines SIC 3.0


01-04-2022
Darrera actualització: 01-04-2022

Introducció

El Servei d’Integració Contínua és un servei a disposició dels proveïdors d’aplicacions per a automatitzar el desplegament de les aplicacions. En aquest sentit, les pipelines de desplegament incorporen una determinada gestió de tags i versions dels diferents components de les aplicacions i permeten el desplegament consecutiu als diferents entorns de rebuda, habitualment: Integració, Preproducció i Producció.

Novetats

Amb l’objectiu de donar cobertura al desplegament en entorns addicionals com, per exemple, entorns d’Evolutius, Proves, Manteniment, Formació i altres; a partir del 04/04/2022 s’aplica un nou model de tags i gestió de versions de les pipelines implicant els següents canvis:

  1. Les pipelines passen a generar el tag de Release (Stage Release Tag) immediatament després de l’execució de testos de seguretat i testos unitaris. És a dir, cada versió del codi que hagi pogut ser construïda i hagi passat els testos de forma satisfactòria serà etiquetada, per la qual cosa, la incorporació de canvis al codi implicarà necessàriament un increment de versió del component.

  2. Les pipelines passen a generar un tag per entorn (Stage Environment Tag) tan bon punt s’ha realitzat el desplegament a l’entorn pertinent i s’han passat els testos de forma satisfactòria. Aquest tag permetrà conèixer, pel que fa al repositori de codi, en quins entorns ha estat desplegada cada una de les versions del component.

  3. La pipeline DEPLOY-TAG, que permet redesplegar un determinat tag de la imatge de l’aplicació que s’hagi desplegat amb èxit a producció, únicament permetrà seleccionar tags de tipus x.y.z-PR (per retrocompatibilitat) i x.y.z-production.


El model d’etapes de la pipeline de desplegament queda de la següent manera:

Nou projecte


Per a més informació:Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.