Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Març22


23-03-2022
Darrera actualització: 23-03-2022

Introducció

A dia 23/02/2022 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per continuar incorporant informació i mantenir al dia les entitats publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 23/03/2022, s’han realitzat les accions següents:

  • S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment 2 noves entitats, i s’han eliminat del grup pendents d’aprovació:

    • Representació
    • Caràcter Representació
  • S’ha evolucionat 2 entitats ja publicades del grup d’obligat per actualitzar el seu conjunt de valors:

    • Municipis Espanya: S’ha canviat “Juslapeña” i “Romanzado” (noms anteriors) per “Juslapeña/Txulapain” i “Romanzado/Erromantzatua” (noms actualitzats) respectivament.
    • Unitats poblacionals Espanya: S’ha canviat “Juslapeña” i “Romanzado” (noms anteriors) per “Juslapeña/Txulapain” i “Romanzado/Erromantzatua” (noms actualitzats) respectivament.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: