SIC. Canvi d'organigrama departamental


07-03-2022
Darrera actualització: 07-03-2022

Introducció

Recentment s’ha publicat el nou organigrama departamental que s’ha d’aplicar el 2022 amb el canvi de govern. Aquesta nova estructura organitzativa implica una nova versió de l’inventari d’aplicacions (acrònims i noms de departaments/unitats, canvis d’aplicacions entre departaments i altres) i la corresponent revisió de l’estructura de grups Ldap d’usuaris responsables a nivell d’àmbit.

El SIC habilita l’accés per part de responsables d’àmbit als següents serveis, d’acord amb la informació de l’inventari d’aplicacions i la corresponent estructura departamental:

Novetats

Amb l’objectiu d’adaptar el sistema d’accessos als serveis del SIC, s’han dut a terme diferents accions que es detallen a continuació.

Reconfiguració de grups d’àmbit

S’ha mantingut l’actual estructura de grups Gicar Ldap de responsables d’àmbit, definint i aplicant les corresponents equivalències d’acrònims de departaments i unitats d’acord amb el nou organigrama departamental i havent realitzat les altes necessàries per a nous departaments i unitats amb entitat pròpia. La relació de grups d’àmbit queda de la següent manera:

Grups d’àmbit
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM (ACC)
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA (ACCIO)
AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (ACT)
AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (APDCAT)
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA
D.G. D’ATENCIÓ CIUTADANA
CONSELL CATALA DE L’ESPORT
FUNDACIÓ CENTRE DE LA SEGURETAT DE LA INFORM. CAT.
DEPARTAMENT DE CULTURA
CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO
DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
ENT.AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA (EAPC)
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN)
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES
DEPARTAMENT D’INTERIOR
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
DEPT. PDA -CONNECTIVITAT CENTRALITZADA
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
SERVEI CATALA DE TRANSIT
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA (SEMSA)
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

Aquests grups estaran gestionats per l’aplicació de Control d’Accés de Recursos de GICAR en mode autoservei per l’aplicació “SIC”.

Incorporació de l’inventari d’aplicacions actualitzat

S’ha carregat l‘última versió de l’inventari d’aplicacions per a fer efectiva la nova estructura organitzativa en els accessos als serveis del SIC per part dels responsables d’àmbit de les aplicacions, així com pel que fa a la generació mensual d’indicadors CS-Canigó per a fer seguiment de la situació del parc d’aplicacions de la Generalitat.

Regularització d’accessos

S’han regularitzat els accessos als serveis del SIC perquè els responsables d’àmbit, d’acord amb el nou organigrama departamental, disposin d’accés:

  • Al codi font de les aplicacions de l’àmbit,
  • A les pipelines de construcció i desplegament de les aplicacions de l’àmbit al SIC 2.0 i
  • A les pipelines de construcció i desplegament de les aplicacions de l’àmbit al SIC 3.0.Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.