Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Desembre21


22-12-2021
Darrera actualització: 22-12-2021

Introducció

A dia 22/12/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 22/12/2021, s’han realitzat les accions següents:

 • S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment 3 noves entitats:

  • Regions sanitàries
  • Partits judicials d’Espanya
  • Òrgans judicials d’Espanya
 • S’ha evolucionat 6 entitats ja publicades per actualitzar el seu conjunt de valors:

  • Municipis Espanya: S’ha modificat el nom de dos municipis (Maó i Alcosser).
  • Unitats de població Espanya: S’ha modificat el nom d’unitats poblacionals associades als municipis que han tingut canvi de nom (Maó i Alcosser).
  • Països: S’ha modificat el subcontinent associat al Regne Unit i a Gibraltar.
  • Comunitats autònomes: S’ha modificat el nom oficial de “Rioja, La”.
  • Províncies: S’ha modificat el nom oficial de “Rioja, La”, “Coruña, A”, “Palmas, Las” i “Alacant/Alicante”
  • Agrupació temàtica nivell subdomini: S’han actualitzat els subdominis associats al domini “Salut”.
 • S’ha modificat metadades de 3 entitats:

  • Comarques Catalunya i Aran: S’ha modificat el domini i subdomini de l’agrupació temàtica.
  • Gènere: S’ha modificat el nom de l’organisme promotor.
  • Agrupació temàtica de serveis al ciutadà: S’ha modificat el nom de l’organisme promotor.
 • S’han afegit 6 entitats dins del grup d’entitats pendents d’aprovació:

  • Vegueries
  • Festius generals i locals de Catalunya
  • Diaris oficials
  • Tipus documentals
  • Tipus NTI
  • Categoria NTI

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: